Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego objęła swoim patronatem organizowaną przez „Puls Biznesu” konferencję Prowadzenie inwestycji przesyłowych, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca.

Szczegóły wydarzenia:  https://www.pb.pl/inwestycje-telekomunikacyjne-a-prawo-do-nieruchomosci-960116

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności rozpoczęcie posiadania służebności na nieruchomościach państwowych, na których urządzenia przesyłowe wybudowano przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych oraz przed komunalizacją.

Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się także problem znaczenia prawnego zgód i oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości przed 2008 r., jako wyniku przeprowadzonych rokowań, poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji wywłaszczeniowej.

Na uwagę zasługują również prace toczące się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do ustalenia i ogłoszenia standardu zawodowego dotyczącego zasad określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przedmiotu i zakresu prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie, wyboru wariantu przebiegu inwestycji przez nieruchomość, kwalifikacji planowanych prac w kontekście całego urządzenia liniowego czy zakresu wymaganej zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wśród prelegentów wydarzenia m. in.:

  • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Dariusz Rystał, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
  • Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
  • Jerzy Dąbek, Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony
  • Marek  Domański, Radca Prawny, Elektrobudowa S.A.
  • Agnieszka  Komorowska, Kierownik Działu Prawnego, Radca prawny, ENPROM Sp. z o.o.
  • Marcin  Pelc, pracownik jednostki samorządu terytorialnego, współpracownik biura urbanistycznego oraz firmy LEXPLAN

Tematyka konferencji, jej​ ​​program oraz udział znakomitych ekspertów ​działających w obszarze​ inwestycji przesyłowych, sprawiło że uznaliśmy to wydarzenie za szczególnie ​ciekawe dla Rzeczoznawców Majątkowych. ​

W ramach udzielonego patronatu wynegocjowaliśmy u Organizatora dla całego środowiska rzeczoznawców majątkowych 15% rabat od ceny za udział w tym wydarzeniu. Każdy rzeczoznawca, który wyraża chęć wzięcia udziału w konferencji może skorzystać z kodu rabatowego: „pirm15” wpisując go podczas zgłoszenia.  ​