Planowane szkolenia

Poniedziałek, 30 września 2019 

„Wycena projektów deweloperskich”

Miejsce: Warszawa, budynek Central Tower, Al. Jerozolimskie 81

Prowadzący: Roksana Pachałko-Ciołkowska

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych w godzinach 9:00 – 17:00

Program szkolenia: Program_szkolenia_wycena_projektów_deweloperskich_30_ września_2019

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgłoszeniowy_wycena projektów_deweloperskich_30_września_ 2019

 

 

Czwartek-piątek, 10-11 października 2019

„Wycena maszyn i urządzeń” 

Miejsce: Wspólna Centrum Szkoleniowe, ul. Wspólna 56

Prowadzący: Piotr Kubica

Czas trwania: Łącznie 16 godzin lekcyjnych w godzinach 9:00 – 17:00

Program szkolenia: Program_szkolenia_wycena_maszyn_10-11_października_2019

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgłoszeniowy_wycena_maszyn_10-11_października_2019

 

 

Czwartek-piątek, 7-8 listopada2019

Czwartek-piątek, 21-22 listopada 2019

„Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej” 

Miejsce: Warszawa, budynek Central Tower, Al. Jerozolimskie 81

Prowadzący: Piotr Cegielski

Czas trwania: Łącznie 16 godzin lekcyjnych  (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).

Program szkolenia: Program_szkolenia_metoda zysków_7-8 listopada 2019_ 21-22_listopada_2019

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgłoszeniowy_metoda_zysków_7-8_listopada_ 2019_21-22_listopada_2019

Materiały informacyjny PIRM: Materiał_informacyjny_PIRM_metoda_zysków_7-8_listopada_2019_21-22_listopada_2019

 

Konferencja „Prowadzenie Inwestycji Przesyłowych”

W dniach 10 – 11 czerwca 2019 roku PIRM jako patron wydarzenia Pulsu Biznesu „Prowadzenie inwestycji przesyłowych” śledził najbardziej aktualne zmiany w przepisach prawa w zakresie problematyki związanej z lokowaniem inwestycji przesyłowych.

W dniu 11 czerwca P. Jerzy Dąbek, przedstawił ewolucję zasad określania wartości szkód i wynagrodzeń związanych z budową i utrzymywaniem urządzeń liniowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, a jednocześnie krótko scharakteryzował założenia standardu zawodowego ustalanego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Bardzo ciekawy wykład, radcy prawnego Piotra Zamrocha dotyczący ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustalania współczynnika korzystania z nieruchomości oraz podstaw prawnych i metod wyceny. Zachęcamy do lektury wykładów.

Wszyscy członkowie PIRM otrzymują wersję elektroniczną materiałów z konferencji.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego objęła swoim patronatem organizowaną przez „Puls Biznesu” konferencję Prowadzenie inwestycji przesyłowych, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca.

Szczegóły wydarzenia:  https://www.pb.pl/inwestycje-telekomunikacyjne-a-prawo-do-nieruchomosci-960116

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności rozpoczęcie posiadania służebności na nieruchomościach państwowych, na których urządzenia przesyłowe wybudowano przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych oraz przed komunalizacją.

Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się także problem znaczenia prawnego zgód i oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości przed 2008 r., jako wyniku przeprowadzonych rokowań, poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji wywłaszczeniowej.

Na uwagę zasługują również prace toczące się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do ustalenia i ogłoszenia standardu zawodowego dotyczącego zasad określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przedmiotu i zakresu prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie, wyboru wariantu przebiegu inwestycji przez nieruchomość, kwalifikacji planowanych prac w kontekście całego urządzenia liniowego czy zakresu wymaganej zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wśród prelegentów wydarzenia m. in.:

  • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Dariusz Rystał, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
  • Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
  • Jerzy Dąbek, Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony
  • Marek  Domański, Radca Prawny, Elektrobudowa S.A.
  • Agnieszka  Komorowska, Kierownik Działu Prawnego, Radca prawny, ENPROM Sp. z o.o.
  • Marcin  Pelc, pracownik jednostki samorządu terytorialnego, współpracownik biura urbanistycznego oraz firmy LEXPLAN

Tematyka konferencji, jej​ ​​program oraz udział znakomitych ekspertów ​działających w obszarze​ inwestycji przesyłowych, sprawiło że uznaliśmy to wydarzenie za szczególnie ​ciekawe dla Rzeczoznawców Majątkowych. ​

W ramach udzielonego patronatu wynegocjowaliśmy u Organizatora dla całego środowiska rzeczoznawców majątkowych 15% rabat od ceny za udział w tym wydarzeniu. Każdy rzeczoznawca, który wyraża chęć wzięcia udziału w konferencji może skorzystać z kodu rabatowego: „pirm15” wpisując go podczas zgłoszenia.  ​

Zapraszamy na szkolenie Due- diligence nieruchomości

W imieniu Zarządu PIRM zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu:

Due- diligence nieruchomości – wybrane aspekty (pojęcie, rodzaje, organizacja, przebieg i wykorzystanie wyników).

Prowadzący: Krzysztof Czerkas

Szkolenie jednodniowe odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r w Warszawie.

Program szkolenia_Due diligence_5_czerwca_2019

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie 4 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 31 maja 2019r.

Formularz_zgłoszeniowy_Due diligence_5_czerwca_2019

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PIRM

Druga edycja szkolenia „Wycena Projektów Deweloperskich”

W imieniu Zarządu PIRM zapraszamy Państwa do udziału w 2 edycji szkolenia prowadzonego w formie warsztatowej

Wycena projektów deweloperskich. Praktyczne aspekty zastosowania metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, na których projektowana jest lub realizowana inwestycja deweloperska.

Warsztaty jednodniowe odbędą się w dniu 14 maja 2019 r w Warszawie.

Program szkolenia_Wycena projektów developerskich_14 maja 2019

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 4 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 7 maja 2019r.

Formularz zgłoszeniowy_Wycena projektów developerskich_14 maja 2019

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PIRM