Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie szacowania nieruchomości obciążonych służebnością przesyłu

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Dotyczy szacowania nieruchomości obciążonych służebnością przesyłu.

Pobierz pismo

Drukuj

Pismo w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania

PIRM włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Przedstawiamy Państwu w załączeniu pismo Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Pobierz treść pisma wysłanego przez PIRM do Ministra Infrastruktury

Poniżej zamieszczono odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego na stanowisko PIRM dot. projektu rozporządzenia MI ws. minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania ni

Pobierz treść odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury

Drukuj

Pismo w sprawie uzgadniania standardów zawodowych

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Niniejsze pismo skierowane jest do Ministra Infrastruktury i dotyczy konsultacji społecznych w sprawie uzgodnienia treści standardów zawodowych przedstawionych przez Polską Federację Stowarzyszeo Rzeczoznawców Majątkowych: Krajowy Standard Wyceny Podstawowy 1: Wartośd rynkowa i wartośd odtworzeniowa (KSWP1) i Krajowy Standard Wyceny Podstawowy 2: Wartości inne niż wartośd rynkowa (KSWP 2).

Pobierz pismo.

 

Drukuj

Pismo w sprawie dostępu rzeczoznawców do ksiąg wieczystych i dokumentów zawartych w ich aktach

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Prośba PIRM do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w sprawie dostępu rzeczoznawców majątkowych do ksiąg wieczystych i dokumentów zawartych w ich aktach.

Pobierz pismo.

Drukuj

Pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie kodeksu etyki zawodowej

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Dotyczy konsultacji społecznych w sprawie uzgodnienia treści „Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych” przedstawionego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pobierz pismo