Drukuj

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 10 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

W zgromadzeniu wzięli udział reprezentanci 53 podmiotów gospodarczych.

W wyniku głosowania Piotr Walczyk został wybrany na prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Piotr Walczyk podziękował zebranym za wybór jego osoby na stanowisko prezesa PIRM. W swoim wystąpieniu przedstawił jaki kierunek powinna obrać Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz ramowy program jej działania, podkreślając znaczenie Izby jako reprezentanta przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Zaakcentował przy tym odmienne od stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, ale komplementarne dla środowiska cele działania Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Wyraził pogląd, że działania izby powinny być dostosowane do tych celów. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych i ma szersze możliwości działania niż stowarzyszenia, nie powinna zatem z nimi konkurować organizując na przykład ogólne szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, ale organizując praktyczne szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, w tym szkolenia z prowadzenia negocjacji w biznesie, zakładania spółek partnerskich itp.

Izba powinna również uczestniczyć w tworzeniu przepisów prawa, które będą wywierać skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością w zakresie rzeczoznawstwa i w tym aspekcie je recenzować.

Praktyka wyceny

Rynek lokali mieszkalnych w mieście Mława w latach 2006 – 2010

Rynek sprzedaży nieruchomości w mieście Mława jest rynkiem o dość dynamice obrotów. Pod względem liczby i wartości transakcji jest to bardziej rozwinięty rynek niż w sąsiednich miastach powiatowych tj. Żuromin, Ciechanów i Przasnysz woj. mazowieckiego oraz Działdowo i Nidzica pow. warmińsko-mazurskiego.

W analizie przedstawiono zmiany zachodzące na tym rynku w latach 2006 – 2010, w segmencie dotyczącym lokali mieszkalnych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Do analizy posłużono się zestawieniem cen transakcyjnych z miasta Mława za lata 2006 – 2010 (w przypadku rynku pierwotnego od roku 2005).

Zmiany cen lokali mieszkalnych na rynku wtórnym w latach 2005-2010 przedstawia wykres poniżej.

Więcej…