Drukuj

Wspólne działania na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Przedstawiciele - organizacji zrzeszających Stowarzyszenia: Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości, Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - spotkali się 27 stycznia 2012 w Warszawie, aby przedyskutować aktualne warunki w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na stosunkowo krótki – zaledwie dwudziestoletni - okres funkcjonowania rynku, na którym obowiązuje swobodny obrót nieruchomościami. W tym czasie nie wypracowano przejrzystych standardów postępowania, w oparciu o które mogłaby być budowana prawidłowa tradycja zachowań uczestników rynku. Wciąż brakuje dostatecznie wykwalifikowanej kadry profesjonalistów. A co najważniejsze nie nastąpiła zmiana świadomości społecznej. Uczestnicy rynku nieruchomości ciągle uczą się jak prawidłowo powinien funkcjonować ten rynek. Rozwiązania i regulacje prawne zapożyczone z gospodarek rozwiniętych nie zawsze przystają do warunków lokalnych, a własne dwudziestoletnie doświadczenia wskazują również na własne ścieżki rozwoju.

Z uwagi na to, że umowy zawierane na rynku nieruchomości dotyczą majątku o ogromnej wartości, konieczne jest wypracowanie regulacji prawnych oraz wysokiej jakości usług świadczonych na rynku nieruchomości, w tym między innymi usług pośrednictwa, zarządzania czy wyceny nieruchomości. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i majątkowego uczestników rynku.

Na spotkaniu podkreślono konieczność podjęcia działań w następujących kwestiach: polityki w zakresie planowania przestrzennego, systemu podatkowego dotyczącego nieruchomości, rachunku powierniczego, ochrony prawa własności, wspomagania młodych rodzin oraz osób wiekowych i niepełnosprawnych w nabywaniu mieszkań, powszechnie dostępnych rejestrów transakcji. Efektem tego spotkania jest porozumienie wyrażające wolę podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości. Porozumienie podpisało dziewięć organizacji zawodowych. Wśród nich jest również Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, która przystępując do porozumienia zapewniła swój głos w kształtowaniu tak ważnych dla jej członków sprawach jak polityka planowania przestrzennego oraz powszechny dostęp do rejestrów transakcji.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Praktyka wyceny

Rynek lokali mieszkalnych w mieście Mława w latach 2006 – 2010

Rynek sprzedaży nieruchomości w mieście Mława jest rynkiem o dość dynamice obrotów. Pod względem liczby i wartości transakcji jest to bardziej rozwinięty rynek niż w sąsiednich miastach powiatowych tj. Żuromin, Ciechanów i Przasnysz woj. mazowieckiego oraz Działdowo i Nidzica pow. warmińsko-mazurskiego.

W analizie przedstawiono zmiany zachodzące na tym rynku w latach 2006 – 2010, w segmencie dotyczącym lokali mieszkalnych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Do analizy posłużono się zestawieniem cen transakcyjnych z miasta Mława za lata 2006 – 2010 (w przypadku rynku pierwotnego od roku 2005).

Zmiany cen lokali mieszkalnych na rynku wtórnym w latach 2005-2010 przedstawia wykres poniżej.

Więcej…