Drukuj

Relacja z IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 26 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby – już czwarte. Na Zgromadzeniu było reprezentowanych przez ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników 26 przedsiębiorców.

Oprócz typowych spraw, którymi z reguły zajmuje się Walne – takich jak przyjęcie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, przyjęcia sprawozdania finansowego , udzielenie absolutorium itd., zostały także przedłożone przez Radę Izby ważne propozycje zmian w statucie. Na Walnym został także przedstawiony program działania i plan finansowy.

Dyskutowano także. o konieczności poszerzenia liczby Członków PIRM poprzez zachęcanie do członkostwa  nowych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Większa liczba członków, a także większa liczba zaangażowanych w działania to większe możliwości Izby w wypełnianiu jej misji, tj. stwarzania przestrzeni dla rzeczoznawców majątkowych jako przedsiębiorców do wykonywania wolnego zawodu w sposób etyczny, na przejrzystym rynku i przynoszącego godziwy dochód.

Piotr Walczyk
Prezes PIRM 

Praktyka wyceny

Rynek lokali mieszkalnych w mieście Mława w latach 2006 – 2010

Rynek sprzedaży nieruchomości w mieście Mława jest rynkiem o dość dynamice obrotów. Pod względem liczby i wartości transakcji jest to bardziej rozwinięty rynek niż w sąsiednich miastach powiatowych tj. Żuromin, Ciechanów i Przasnysz woj. mazowieckiego oraz Działdowo i Nidzica pow. warmińsko-mazurskiego.

W analizie przedstawiono zmiany zachodzące na tym rynku w latach 2006 – 2010, w segmencie dotyczącym lokali mieszkalnych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Do analizy posłużono się zestawieniem cen transakcyjnych z miasta Mława za lata 2006 – 2010 (w przypadku rynku pierwotnego od roku 2005).

Zmiany cen lokali mieszkalnych na rynku wtórnym w latach 2005-2010 przedstawia wykres poniżej.

Więcej…