Drukuj

Stanowisko PIRM dotyczące nowelizacji Rekomendacji J

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

22 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła rozpoczęcie publicznych konsultacji do przedłożonego przez nią projektu nowelizacji Rekomendacji J dot. zasad gromadzenia i przetwarzania danych o nieruchomościach.

Nawiązując do celu nowelizacji przedłożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, którym jest "usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem związanym z przyjmowaniem zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach poprzez wyznaczenie standardów tworzenia i korzystania z własnych i zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedłożyła w dniu 4 czerwca 2012 r. własne stanowisko w tej sprawie.

Dokumenty do pobrania:

Stanowisko PIRM ws nowelizacji Rekomendacji J

Opinia prawna

Szczegóły dotyczące nowelizacji na witrynie KNF : http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2012/rekomendacja_j.html

Praktyka wyceny

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych we Wrocławiu w latach 2005 – 2007

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie miasta Wrocławia obejmującą okres 3 lat (2005 - 2007). Analiza została sporządzona na podstawie bazy danych o transakcjach, gromadzonych przez autora opracowania, w ramach profesjonalnie prowadzonej przez rzeczoznawców majątkowych Bazy Transakcji „WALOR”.

Wrocław w okresie ostatnich lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, z rynkiem gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.

Obecnie Wrocław w zakresie rynku nieruchomości jest jednym z trzech najdroższych miast w Polsce, rywalizując o drugie miejsce z Krakowem.

Więcej…