Konferencja „Prowadzenie Inwestycji Przesyłowych”

W dniach 10 – 11 czerwca 2019 roku PIRM jako patron wydarzenia Pulsu Biznesu „Prowadzenie inwestycji przesyłowych” śledził najbardziej aktualne zmiany w przepisach prawa w zakresie problematyki związanej z lokowaniem inwestycji przesyłowych.

W dniu 11 czerwca P. Jerzy Dąbek, przedstawił ewolucję zasad określania wartości szkód i wynagrodzeń związanych z budową i utrzymywaniem urządzeń liniowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, a jednocześnie krótko scharakteryzował założenia standardu zawodowego ustalanego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Bardzo ciekawy wykład, radcy prawnego Piotra Zamrocha dotyczący ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustalania współczynnika korzystania z nieruchomości oraz podstaw prawnych i metod wyceny. Zachęcamy do lektury wykładów.

Wszyscy członkowie PIRM otrzymują wersję elektroniczną materiałów z konferencji.