Drukuj

Relacja z posiedzenia KN-KIG

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez KIG

W dniu 20 marca odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej poświęcone analizie i ocenie systemu gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych o obrocie nieruchomościami w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie KN-KIG reprezentujący przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz przedstawiciele między innymi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Notarialne.

W posiedzeniu uczestniczył również Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Piotr Walczyk, a także zaproszeni członkowie władz i przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości „Wspólnota Wielkopolska. Przybył również przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Centrum AMRON Związku Banków Polskich.

W spotkaniu zostały zasygnalizowane między innymi potrzeby odbiorców informacji o obrocie nieruchomościami: rzeczoznawców majątkowych, organów administracji samorządowej i rządowej, w szczególności urzędów skarbowych oraz systemu bankowego.

Postulowano wzbogacenie opisów nieruchomości zawartych w aktach notarialnych, w szczególności nieruchomości zabudowanych. Podkreślano konieczność standaryzacji systemów elektronicznych gromadzenia danych o obrocie nieruchomościami. Stan obecny w obu kwestiach oceniono negatywnie.

Prezes PIRM poruszył problemy związane z dostępem do danych o obrocie nieruchomościami, a także zasygnalizował praktyki pobierania przez Starostwa Powiatowe zawyżonych  opłat za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości .

 

Pełna relacja ze spotkania na stronie Krajowej Izby Gospodarczej

http://www.kig.pl/aktualnocim/3387-posiedzenie-komitetu-ds-nieruchomoci-krajowej-izby-gospodarczej.html

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…