Informacje dotyczące biegłych sądowych

włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentując interesy podmiotów gospodarczych związanych z działalnością w segmencie wyceny nieruchomości dostrzega starania także innych organizacji skierowane na tę grupę zawodową. Jedną z takich organizacji zawodowych jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, które bezspornie łączy z PIRM podmiot przedsiębiorcy – osoba rzeczoznawcy majątkowego.

Z wielkim zadowoleniem odbieramy owoce pracy dostępne w publikowanych na witrynie Towarzystwa materiałach merytorycznych.

Zainteresowanych szczegółami troski o biegłych sądowych odsyłamy do artykułów dostępnych w linkach do strony www.ptrm.pl :

Pecunia non olet. Czyli rzecz krótka o wynagradzaniu biegłych z dobrym zakończeniem.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=75&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01returnid=20

Opinia rzeczoznawcy majątkowego we współczesnym postępowaniu. Czyli rzecz syntetycznie wskazująca zmianę porządku i nieuchronność  nowych metod szacowania.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=72&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym – rzeczoznawca majątkowy musi być biegłym sądowym. Czyli rzecz traktująca o uwiązaniu biegłego w nieprzyjaznej rzeczywistości.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=71&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Gdańsku


W okresie od kwietnia do końca czerwca dokonano badania  ofertowych cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Badania cen wykonano zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego. W analizie dokonano podziału ofert z uwagi na powierzchnię mieszkań dzieląc je na  4 grupy wg opisu poniżej. Różna ilość występujących dzielnic w poszczególnych wykresach wynika stąd, że ilość ofert na rynku była różna, nie zawsze wystarczająca do założeń wstępnych.


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…