Jarosław Matejczuk

image

imageKancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
mgr inż. Jarosław Matejczuk
ul. Stolema 60/9
80-177 Gdańsk


Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego:

 • 3447

Nazwa firmy:

 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Jarosław Matejczuk

  80-177 Gdańsk ul. Stolema 60/9

  tel/fax: 058 / 30 30 684 kom: 60305 22 85

  jaroslaw.matejczuk@jasien.net

Zawód wyuczony:

 • inżynier mechanik, rzeczoznawca majątkowy

  • Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn 1982 roku

  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii 1998

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Gospodarki Przestrzennej 2000 rok.

Posiadane uprawnienia:

 • do szacowania nieruchomości

 • stały biegły Sądu Okręgowego w Gdańsku kolejnej kadencji w specjalności:

  • czynsze

  • szacowanie nieruchomości

  • nakłady i szkody w związku z nieruchomościami

  • bezumowne użytkowanie

Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności:

 • PZU SA – 50 000 Euro

Wyceny realizowane w ostatnich 2-3 latach (od 01. 01. 2006):

 • nieruchomości niezabudowane – 10

 • nieruchomości lokalowe 14

 • nieruchomości zabudowane mieszkaniowe – 25

 • nieruchomości komercyjne – 15

 • nieruchomości przemysłowe 6

 • nieruchomości rolne i leśne 6
 • wycena nakładów na nieruchomościach 9
 • analizy rynku 11

 • wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej 5
 • opinie czynszowe – 40
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 5
 • pod infrastrukturę techniczną (sieci energetyczne, rurociągi, drogi) – 16
 • inne opinie – 8
 • Łącznie:170

Rocznie wykonuję około 50 opinii sądowych oraz około 20 – 30 wycen i opinii dotyczących nieruchomości poza rygorem postępowania sądowego, czyli na wolnym rynku. Z reguły są to wyceny lub opinie trudne, nietypowe, powtórne, sprawdzające i generalnie takie, które nie padły łupem konkurencji pracującej za niższą lub nawet za najniższą cenę.

Nie konkuruję ani niską ceną, ani krótkim terminem wykonania. Każdą nieruchomość, nawet najbardziej typową, oglądam osobiście. Operuję tylko na rynku lokalnym, który znam i z którego posiadam w formie elektronicznej wszystkie dane o sprzedanych nieruchomościach od początku 2002 roku. Korzystam z na bieżąco aktualizowanej regionalnej bazy danych zawierającej wiosną 2008 roku 1/8 miliona rekordów. W tym zakresie współpracuję na podstawie umowy cywilnoprawnej z 30 innymi rzeczoznawcami majątkowymi z regionu aglomeracji gdańskiej.

Moją dewizą jest jakość, precyzja wywodu oraz wiarygodność wyceny.

Osiągam to poprzez zachowanie całkowitej niezależności od bieżących fluktuacji na rynku zleceń. Nigdy nie otrzymałem zlecenia od organów gminy, ANR, AMW czy innych podobnych masowych dysponentów mienia państwowego czy komunalnego. Nigdy nie brałem udziału w przetargu w trybie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości. Prawdopodobnie nie potrafiłbym zgromadzić odpowiedniej dokumentacji formalnej spełniającej wymogi SIWZ i udowadniającej, że nie jestem pokracznym wielbłądem. O tym kim jestem i jakie posiadam kwalifikacje świadczą wykonane przeze mnie opracowania, a nie zaświadczenia i certyfikaty krajowe, europejskie czy wszechświatowe.Od początku 2008 roku wdrażam do bieżącego stosowania Międzynarodowe Standardy Wyceny IVSC.

Kariera zawodowa

 • Do połowy lat 90-tych zajmowałem się projektowaniem systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania na statkach i okrętach budowanych w Stoczni Północnej w Gdańsku.

 • W latach 1994 – 1996 współpracowałem w zakresie projektowania systemów okrętowych ze stocznią ROM w Pappenburgu oraz firmą WESSEL Umwelttechnik w Hamburgu.

 • W roku 1996 zostałem powołany na stanowisko z-cy prezesa zarządu SM Zakoniczyn w Gdańsku, gdzie zajmowałem się prowadzeniem eksploatacji zasobów oraz reorganizacją struktury przedsiębiorstwa.

 • W roku 1999 w wyniku konkursu objąłem stanowisko dyrektora w spółce celowej mającej za zadanie doprowadzenie do powstania komercyjnego obiektu biurowego w Gdańsku przy ulicy Sadowej. Nieruchomość została bardzo korzystnie sprzedana inwestorowi na etapie uzyskanego pozwolenia na budowę a spółkę i swoje miejsce pracy sam likwidowałem.

 • Po skutecznym pozbawieniu się miejsca pracy najemnej, w roku 2002 rozpocząłem samodzielną działalność w formie Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego, która prowadzę do chwili obecnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*