Wrocław staje się coraz droższym miastem

Wrocław staje się coraz droższym miastem. W latach 2004-2005 średnia cena domu jednorodzinnego kształtowała się na poziomie ok. 350-400 tys. zł. Obecnie jest ona dwukrotnie wyższa.

Zobacz wszystkie pozycje

Nie jest przesadą stwierdzenie, że nowego domu na terenie miasta nie kupi się obecnie poniżej 1 mln. zł, podczas gdy w latach 2004-2005 najwyższe ceny nie przekraczały w zasadzie poziomu 800-900 tys.zł. Sytuacja taka jest spowodowana wzrostem cen gruntów, cen materiałów i robót budowlanych oraz niższą podażą przy skokowym wzroście popytu. W roku 2007 sytuacja ustabilizowała się, co widać po zmniejszonej liczbie transakcji praktycznie na terenie całego miasta, ceny jednak utrzymują się nadal na wysokim poziomie…”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*