Rynek nieruchomości w Gdańsku

W okresie od kwietnia do końca czerwca dokonano badania  ofertowych cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Badania cen wykonano zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego. W analizie dokonano podziału ofert z uwagi na powierzchnię mieszkań dzieląc je na  4 grupy wg opisu poniżej. Różna ilość występujących dzielnic w poszczególnych wykresach wynika stąd, że ilość ofert na rynku była różna, nie zawsze wystarczająca do założeń wstępnych.

Zobacz wszystkie pozycje

Przyjęto, że minimalna ilość ofert w poszczególnych dzielnicach nie może być mniejsza niż 20. Ograniczeń do do ilości maksymalnej nie wprowadzano ale często ich ilość przekraczała 100 ofert.

Z wykresów można wysnuć  różnorodne wnioski np.

  • jakie mieszkania są najbardziej popularne,
  • jaka jest relacja cen mieszkań w nowych i starych dzielnicach,
  • w jakiej wielkości i gdzie ceny na rynku wtórnym są wyższe cenowo od pierwotnego, oddawanego w stanie tzw. developerskim (surowym).
Można odczytać także z cen na rynku pierwotnym jaka jest zależność ceny mieszkań od ceny gruntów, ponieważ w tzw. starych dzielnicach ceny mieszkań nowo budowanych są znacznie wyższe.

Poniżej wykresy i krótka charakterystyka poszczególnych grup lokali.

gdansk1.jpg

Wykres nr 1

Mieszkania do 40 m2.

Mieszkania poszukiwane na rynku, podaż nie największa. Ceny maksymalne najniższe z wszystkich badanych przedziałów. Mieszkania w dzielnicach z przewagą starej zabudowy tj. Śródmieście, Oliwa, Wrzeszcz na rynku pierwotnym znacznie droższe z uwagi na o wiele wyższe ceny gruntów.
Ceny w Oruni tzw. Górnej , mimo, że stara jej część to dzielnica o złej renomie zbliżone do innych sąsiadujących z nią dzielnic Zakoniczyn czy Łostowice.
gdansk2.jpg

Wykres nr 2

Mieszkania w przedziale od 40 m2 do 60 m2.
Najpopularniejsza grupa mieszkań z oferowanych. Najbardziej zrównoważone ceny we wszystkich przedziałach powierzchniowych. Nie ma na wykresie dzielnicy Orunia z powodu małej ilości ofert w tej grupie. Na wysokość cen na rynku pierwotnym w śródmieściu zasadniczy wpływ mają ceny w nowo oddanym zespole budynków w pobliżu Wyspy Spichrzów i jeszcze budowanych a już sprzedawanych w jej okolicy(uwaga ta dotyczy także innych przedziałów powierzchniowych).

gdansk3.jpg

Wykres nr 3
Mieszkania w przedziale od 60 m2 do 90 m2.

Najniższe ceny w dzielnicy Łostowice, Zakoniczyn, Ujeścisko. Są to największe obecnie place budów w mieście tzw. Gdańsk Południe.
Grunty pod ich budowę zostały nabyte najczęściej kilka lat temu. Czekano na wykonanie przez miasto prac związanych z podstawowym uzbrojeniem terenu. Znacznie większe ceny mieszkań na rynku wtórnym od pierwotnego w dzielnicach Jasień i Kiełpinek, wynikają prawdopodobnie z położenia i możliwości dojazdu (trasa WZ oraz obwodnica trójmiejska.

 

gdansk4.jpg

Wykres nr 4
Mieszkania o powierzchni powyżej 90 m2.

Najmniejsza podaż ofert tego typu lokali w całym mieście. W Gdańsku w porównaniu do Gdyni i Sopotu buduje się bardzo mało tzw. apartamentów. Trwają prace nad projektami, które wejdą do realizacji dla tej grupy lokali w ciągu najbliższych kilku lat (to teren byłej tzw. Blaszanki, tereny po dawnych zakładach mięsnych, Wyspa Spichrzów, Młode Miasto i jego okolice).

Wycena Nieruchomości Jan Szczygielski
Jan Szczygielski

Adres:
ul. Goplańska 74
80-178 Gdańsk
pomorskie

e-mail: jangis@op.pl.
Telefon: 058 349 51 00
Fax: 058 349 51 00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*