List PIRM do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego.

List w wersji do druku /PDF/ dostepny – TUTAJ

Warszawa, 11 marca 2009 r.


Ministerstwo Infrastruktury
Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Wydział Wyceny i Rynku Nieruchomości

 

Dotyczy nowelizacji Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego,.

Szanowni Państwo

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jest organizacją samorządu zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z dnia 8 czerwca 1989 r. z poźn. zmianami).
Jedną z prerogatyw ustawowo przyznanych Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego w art. 4 ww. ustawy o izbach gospodarczych jest prawo uczestniczenia w przygotowywaniu aktów prawnych w zakresie dotyczącym działalności jej członków.
Patrz: art. 4.1. Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego uzyskała informacje, że Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury opracował projekt zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego, będącego jednym z podstawowych aktów prawnych wpływających na zakres działalności członków Izby.
Jednocześnie Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zaniepokojona jest faktem pominięcia jej w dotychczasowym procesie legislacyjnym, mimo przysługujących Izbie ustawowych uprawnień w tym zakresie. PIRM nie została w żaden sposób poinformowana o przygotowywanych w Ministerstwie Infrastruktury zmianach, nie mogła więc dokonywać żadnych ustaleń z Ministerstwem w czasie możliwych do umówienia spotkań roboczych, na których Izba mogłaby przedstawiać swoje propozycje odnośnie planowanych zmian.
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jest tym bardziej zaniepokojona tym faktem pominięcia jej w dotychczasowych pracach nad zmianą Rozporządzenia, że ze zdziwieniem konstatuje, że Ministerstwo w swoich pracach uwzględniło propozycje przedstawione przez jedną z organizacji społecznych (Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych) oraz ustalenia dokonane podczas kilku spotkań roboczych Departamentu z federacją, na przestrzeni roku 2008.
Niepokój PIRM musi budzić fakt wybiórczego i nierównoprawnego traktowania organizacji społecznych, mających być może charakter uprzywilejowania niektórych z nich.
W związku z powyższym Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wnioskuje o zorganizowanie kilku spotkań roboczych z Departamentem Gospodarki Nieruchomościami, na których PIRM w imieniu swoich członków, mógłby przedstawić swoje propozycje co do ewentualnych zmian w Rozporządzeniu i dokonać w tym zakresie stosownych ustaleń co do treści tych zmian.
Powyższe propozycje i ustalenia dotyczące konieczności, treści, zakresu i kształtu ewentualnych zmian w ww. Rozporządzeniu uważamy za sprawę bardzo ważną i żywotnie dotyczącą działalności członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

 

z poważaniem
Prezes Polskiej Izby
Rzeczoznawstwa Majątkowego
Janusz Nowak
do wiadomości:
  • Biuro Informacji i Promocji
  • Departament Nieruchomości
  • p. dyrektor Małgorzata Kutyła
  • p. dyrektor Grzegorz Majcherczyk
  • PIRM
  • www.pirm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*