Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

W dniu 30 maja 2009 r. o godz. 1100 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Porządek obrad oraz tresc propozycji zmian statutu PIRM dostępne w sekcji – Przeczytaj cały artykuł

Czy rzeczoznawcy majątkowi są uważani za ekspertów rynku nieruchomości?

Bardzo smutne refleksje nasuwają mi się po dokonaniu prasówki w internetowych wydaniach gazet.

Dlaczego? Dlatego, że odnoszę wyraźne wrażenie, że rzeczoznawcy majątkowi nie są przez innych uczestników rynku postrzegani jako eksperci od nieruchomości.

Kim jest w tym kontekście ekspert? Ekspert to jest taka osoba lub instytucja, do której ci, którzy potrzebują informacji w pewnym zakresie zwracają się o opinie, komentarze, przewidywania dotyczące możliwych scenariuszy zachowania się rynku w przyszłości.

Niestety, w myśl tej definicji rzeczoznawcy majątkowi w opiniotwórczej prasie ogólnej i specjalistycznej nie są postrzegani jako specjaliści od rynku nieruchomości. Żadnemu z dziennikarzy zajmujących kwestiami nieruchomości nie przyjdzie nawet na myśl, żeby na temat tego, co się dzieje na rynku nieruchomości i co się może na nim dziać, zapytać rzeczoznawców majątkowych. Za ekspertów rynku nieruchomości uważani są wszyscy, tylko nie rzeczoznawcy majątkowi! Czytaj dalej Czy rzeczoznawcy majątkowi są uważani za ekspertów rynku nieruchomości?

Odpowiedż Ministerstwa Infrastruktury z 20 marca 2009 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wyceny.


Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 marca 2009 r., przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nie został do chwili obecnej przekazany do zewnętrznej procedury legislacyjnej i znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, tj. uzgodnień z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury oraz z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury. Z uwagi na powyższe, z przykrością informuję, że na obecnym etapie nie jest planowana organizacja spotkań roboczych z udziałem innych niż wymienione powyżej podmioty.
Czytaj dalej Odpowiedż Ministerstwa Infrastruktury z 20 marca 2009 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wyceny.

Związek Banków Polskich i Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego intensyfikują kontakty w celu rozszerzenie źródeł wiedzy o rynku nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy Państwu ostatnią korespondencję pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Treść dokumentów oraz oryginały do wglądu w sekcji – Przeczytaj cały artykuł

Czytaj dalej Związek Banków Polskich i Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego intensyfikują kontakty w celu rozszerzenie źródeł wiedzy o rynku nieruchomości.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury: rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę w wyborze standardów do stosowania.

PIRM otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury pana ministra Olgierda Dziekońskiego, w którym Ministerstwo podziękowało za informacje dotycząca powstania i funkcjonowania Izby oraz zadeklarowało chęć informowania Izby o sprawach legislacyjnych związanych z problematyką rzeczoznawstwa majątkowego i rynku nieruchomości.
Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do kwestii statusu, obowiązywania i dobrowolnego charakteru różnych standardów zawodowych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na  niezwykle istotny fragment pisma:

„(…) rzeczoznawca majątkowy w obecnym stanie prawnym nie jest zobowiązany do stosowania określonych standardów zawodowych, gdyż żadne z funkcjonujących na polskim rynku nieruchomości standardy zawodowe lub dokumenty noszące podobną nazwę nie spełniają wymogu ich uzgodnienia z ministerem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a zatem nie są standardami zawodowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę, w granicach zgodności zapisów standardów z przepisami prawa do wyboru i stosowania takich standardów zawodowych, jakie uzna za stosowne i adekwatne do konkretnego przypadku wyceny”

Treść pisma Ministerstwa Infrastruktury w sekcji – Przeczytaj cały artykuł