Składki członkowskie

1) Wysokość składki miesięcznej w kwocie 100 zł. Składka płatna z góry, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia w poczet członków. Można wnosić składki z góry za dowolne okresy przyszłe. W razie ustania członkostwa składka wpłacona za okresy przyszłe nie podlega zwrotowi.

2) Wysokość wpisowego dla nowych członków, zgodnie z uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia PIRM z dnia 30.05.2009 r. wynosi 200 zł. Wpisowe płatne w ciągu tygodnia po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezesa Izby na mocy art. 12.2 statutu Izby. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Składki i wpisowe prosimy wpłacać na konto Izby

83 1090 1607 0000 0001 1143 4752

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
ul. Pańska 73 lok. 110
00-834Warszawa

Dane kontaktowe PIRM

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

ul. Pańska 73 pok. 110
00-834 Warszawa

tel: chwilowo nieczynny (zmiana siedziby)

Numer konta bankowego: 83 1090 1607 0000 0001 1143 4752

Sekretariat Izby:
sekretariat@pirm.pl

Prezes Izby:
 
Rada Izby:
Skarbnik Izby:
Pełnomocnik do spraw praktyk:
Redakcja strony i marketing:

Numer NIP: 952-20-63-903

Projekt rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Poniżej zamieszczamy projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Do pobrania ze strony ministerstwa :

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_rynek_nieruchomosci/proj_rozp_wycena_nier/px_projekt_rozporzadzenia_na_bip_9_07_09.pdf

Zachęcamy do komentarzy.