Warsztat Rzeczoznawcy Majątkowego – ustalenie stanu prawnego

Artykuł zaczerpnięty z miesięcznika Nieruchomości C.H.Beck (sierpień 2009)

Na warsztat pracy rzeczoznawcy majątkowego składają  się różne elementy, ale jednym z głównych zagadnień, jakim rzeczoznawca zajmuje się w swojej pracy jest analiza stanu prawnego obiektu wycenianego. Aby dokonać dobrej analizy stanu prawnego konieczny jest dostęp do wszystkich możliwych źródeł informacji, a to okazuje się być sprawą niełatwą.

Jeśli chodzi o informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości, to pochodzą one głównie z księgi wieczystej i jej akt. Rzeczoznawcy majątkowi , a nawet rzeczoznawcy, którzy pracują jako biegli sądowi i są wpisani na listy biegłych sądowych Sądów Okręgowych nie we wszystkich sądach w Polsce mają dostęp do akt ksiąg wieczystych. W części sądów- na przykład we Wrocławiu- takich problemów nie ma. Jednak w większości sądów rzeczoznawcy mogą obejrzeć wpisy w księgach wieczystych tylko w części, która jest dostępna każdemu. Często powoduje to wadliwe opisanie stanu prawnego w kwestii dotyczącej na przykład obciążenia nieruchomości służebnością. Takim ustawieniem funkcjonowania sądów wieczystoksięgowych  odbiera się rzeczoznawcy możliwość wykonania prawidłowej wyceny zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Jak wiadomo służebności, czy obciążenie dożywociem nie zawsze są ujawniane w jawnych częściach ksiąg wieczystych i dopiero dotarcie do aktu notarialnego ustalającego służebność czy dożywocie daje szansę na ich ustalenie. Te akty notarialne mają właściciele lub osoby uposażone, są one również na ogół właśnie w aktach księgi wieczystej. Czytaj dalej Warsztat Rzeczoznawcy Majątkowego – ustalenie stanu prawnego