Warsztat rzeczoznawcy majątkowego – metody wyceny

Gdy rzeczoznawca majątkowy rozpoczyna wykonywanie swojej wyceny, zastanawia się nad tym, jakiej metody użyć do tego, aby jak najlepiej oszacować wartość wycenianej nieruchomości. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 ze zm.) rzeczoznawcę obowiązują opisane w tym rozporządzeniu podejścia, metody i techniki wyceny. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości, bo tą wartością rzeczoznawca głównie się zajmuje, wybiera podejście dochodowe lub porównawcze.

Czytaj dalej Warsztat rzeczoznawcy majątkowego – metody wyceny

Pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymogów programowych w zakresie wyceny nieruchomości

Dotyczy projektu Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Pobierz treść pisma wysłanego przez PIRM do Ministra Infrastruktury

Poniżej prezentujemy odpowiedź na opinię PIRM nt. projektu rozporządzenia MI ws. doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pobierz treść odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury

Konkurs „Wygramy razem Euro”

W dniu 26 października br. rusza pierwszy ogólnopolski konkurs „Wygramy razem Euro” skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Organizatorami konkursu są: *Accreo Taxand* i *Gazeta Wyborcza*, partnerem medialnym jest *wyborcza.biz*

*Celem konkursu *jest wyłonienie dziesięciu najlepszych i najciekawszych projektów inwestycyjnych lub działań przeznaczonych pod dotację unijną zgłoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu terytorialnego.

*Nagrodami w Konkursie* „Wygramy razem Euro” jest pomoc ekspertów Accreo Taxand w pozyskaniu dotacji na najlepiej oceniony przez Jury projekt.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.wygramyrazemeuro.pl.
*Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia br.*

Zapraszamy do udziału – po prostu „Wygramy razem Euro”!