Kształcenie Młodych Rzeczoznawców

Ostatnio tematem, który w środowisku rzeczoznawców stał się przedmiotem dyskusji i rozważań, był temat programu nauczania adeptów rzeczoznawstwa na studiach podyplomowych. Temat został wywołany przez Ministra Infrastruktury, który rozesłał do organizacji zawodowych rzeczoznawców projekt nowego rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Organizacje miały wypowiedzieć się co sądzą na temat programu i ilości godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego uznała, że  przedłożony projekt należy w niektórych blokach tematycznych ocenić jako zachowawczy, nie uwzględniający w wystarczającym stopniu postępującego rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Czytaj dalej Kształcenie Młodych Rzeczoznawców

Relacja z kongresu organizowanego przez ZBP

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego objęła oficjalny patronat nad VI Międzynarodowym Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej organizowanym przez Związek Banków Polskich, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r..

Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentował członek Izby Wojtek Nurek.

Relacja z kongresu dostępna na witrynach ZBP.

Czytaj więcej