Relacja ze szkolenia MSW

image001.jpg

W dniach 23-24 listopada 2009 r. w Hotelu EUROPEUM we Wrocławiu odbyło się pierwsze szkolenie organizowane przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego. Tematem szkolenia były Międzynarodowe Standardy Wyceny.

 

image001.jpgOrganizatorzy szkolenia

Prezes PIRM Marta Górska (z prawej) i Sekretarz PIRM Katarzyna Puterko (z lewej)

Definicje podstawowych pojęć oraz rodzaje stosowanych standardów na świecie przedstawił Piotr Cegielski – rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia, członek PIRM, członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS, członek Amerykańskiego Instytutu Inwestycyjnych Nieruchomości Komercyjnych CCIM oraz członek Amerykańskiego Instytutu Wyceny. Podczas wykładu omówione zostały standardy wykorzystywane na świecie w procesie szacowania wartości nieruchomości (IVS, TEGOVA, RICS, USPAP, itp.) oraz zasady zdobywania uprawnień zawodowych w poszczególnych organizacjach. Uczestnicy szkolenia mogli się dowiedzieć, czym różni się metodologia wyceny wg MSW a polskimi zasadami wyceny. Szczegółowo zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące Standardu MSW 1 – Wartość rynkowa jako podstawa wyceny, Standardu MSW 2 – Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny oraz MSW 3 – Operat szacunkowy. Przedstawiony został również proces określania wartości nieruchomości oraz sposoby jego udokumentowania, którego wynik wg MSW może również zostać przedstawiony w formie ustnej. Na zakończenie wykładu uczestnicy zapoznali się z typową wyceną budynku jednorodzinnego wykonaną w USA.

image003.jpgPiotr Cegielski

Zasady sporządzania wyceny wg MSW do celów sprawozdań finansowych oraz do celów zabezpieczenia kredytu przedstawił Paweł Drelich – rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia, członek PIRM. Na sporządzonych operatach szacunkowych wyceny stacji benzynowej oraz lokalu gastronomicznego zaprezentowane zostały sposoby zastosowania MSW w praktyce. Istotnym elementem wykładu było zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy wartością rynkową a wartością godziwą i sposobami ich określania według standardów MSW.

 

image005.jpgPaweł Drelich

Przykład zastosowania Międzynarodowych Standardów Wyceny przedstawili również Krzysztof Bartuś oraz Piotr Krochmal – rzeczoznawcy majątkowi z Krakowa, analitycy i doradcy rynku nieruchomości, członkowie założyciele Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Wykładowcy zaprezentowali analizę optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości inwestycyjnej, w której zastosowana została Wskazówka Interpretacyjna WI 9 – „Analiza zdyskontowanych strumieni pieniężnych w wycenach rynkowych i analizach inwestycyjnych”. Na przykładzie nieruchomości zabudowanej budynkiem starego hotelu w Krakowie wykonano wielowariantową analizę prognozowanej inwestycji dla różnych funkcji użytkowych (apartamenty, hotel, biura, usługi i handel) w zakresie kosztów, harmonogramu, przychodów i zysków. Omówiona została również analiza wrażliwości modelu inwestycji na zmiany w zakresie chłonności rynku oraz czasu inwestycji.

image007.jpgKrzysztof Bartuś (z prawej) i Piotr Krochmal (z lewej)

W pierwszym szkoleniu PIRM podjęła się tematu trudnego, ambitnego i aktualnie trochę drażliwego. Proces powstawania polskich standardów, a szczególnie ich uzgadniania wzbudza w środowisku rzeczoznawców majątkowych wiele kontrowersji i niejasności. Szkolenie pokazało, że Międzynarodowych Standardów Wyceny nie należy się bać, a ich treść w większej części pokrywa się z polskimi przepisami w zakresie wyceny nieruchomości. Ich wdrażanie na polskim rynku świadczy przede wszystkim o umiejętności dostosowania się do wymagań rynków międzynarodowych.

image009.jpgUczestnicy szkolenia

Więcej zdjęć ze szkolenia tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*