Odpowiedź na opinię PIRM nt. projektu rozporządzenia MI ws. doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź na opinię PIRM na temat projektu rozporządzenia MI ws. doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pobierz treść odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury

Pismo w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania

Przedstawiamy Państwu w załączeniu pismo Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Pobierz treść pisma wysłanego przez PIRM do Ministra Infrastruktury

Poniżej zamieszczono odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego na stanowisko PIRM dot. projektu rozporządzenia MI ws. minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania ni

Pobierz treść odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury

Debata w Konfederacji Pracodawców Polskich

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką relację z debaty nt. ustawy dereglamentacyjnej, stanowiącej projekt Ministerstwa Gospodarki.

„Konsekwencje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej”

Konfederacja Pracodawców Polskich, 27 maja 2010 r.

W dniu 27 maja b.r. w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich w ramach tzw. „Czwartków na Brukselskiej” odbyła się debata „Konsekwencje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej”. Zebranych gości  powitał Prezydent Konfederacji, Pan Andrzej Malinowski, a przemówienie otwierające dyskusję wygłosiła Pani profesor Krystyna Dziworska, kierownik Katedry Inwestycji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

image002.jpg Czytaj dalej Debata w Konfederacji Pracodawców Polskich