Wtórny rynek lokali mieszkalnych w Mieście Oświęcim

image002

Wtórny rynek lokali mieszkalnych w Mieście Oświęcim

rok 2006 do I kwartał 2010 r.

Ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni roku 2006 do I kwartału 2010, kształtowały się następująco:

image002 

Widoczny był znaczy wzrost cen na przełomie 2006/2007 r., który trwa do wrzesień/październik 2009, kiedy to zanotowano pierwsze symptomy kryzysu światowego. Jednak należy stwierdzić, że korekta cen nie była znaczna.

image005 image006

 

Średnioroczny trend wzrostu ceny wynosił ok. 24%.

image008

Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 0% i jest na poziomie niższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15. Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,15 można stwierdzić istotność statystyczną występowania trendu. Wymiar względny trendu (%)/rok wyrażony rok do roku, wynosi ok. 23,8%/rok i można określić go jako bardzo słaby trend rosnący.

Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±4,7%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od 19,2%/rok do 28,5%/rok.

Analiza zachowania cen w okresie czerwiec 2009 – I kwartał 2010 wskazuje na lekkie spadki (w granicach 10%) na przełomie grudzień 2009/2010, przy najniższych cenach w lutym br., i odrabianiu strat w miesiącach już wiosennych.

Poniżej przedstawiono analizę danych transakcyjnych w poszczególnych latach:

image010

image012

image014

 

Ceny średnia, maksymalna i minimalna w poszczególnych latach

Ceny średnie Ceny minimalne
image017  image018

 

Ceny maksymalne

image020

Ilość zawieranych transakcji, ogólna wartość zawartych transakcji oraz suma sprzedanych powierzchni w poszczególnych latach, wskazują, że jak do tej pory, najlepszym rokiem był rok 2009.

Twierdzenie to potwierdza także analiza cen – średniej, minimalnej i maksymalnej.

 

Udział ilości transakcji w poszczególnych kategoriach lokali, w rozbiciu na lata:

Rok 2006 Rok 2007
image023 image024
   
Rok 2008 Rok 2009
image027 image028

 

I kwartał 2010

image030

Jak widać na powyższych diagramach, w latach 2006 – 2007największym zainteresowaniem cieszyły się lokale 1 pokojowe – ok. 40% transakcji. Wraz z poprawą koniunktury, szala przechylała się w kierunku mieszkań 2 – 3 pokojowych.

A co nam przyniosły III kwartały 2010 r.? Zapraszam do kolejnego artykułu.

 

Wioletta Holak

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
wycena nieruchomości i przedsiębiorstw

biuro: ul. Wróblewskiego 6/3, 32-600 Oświęcim
tel./fax. (033) 842-30-29,  0505 154 247
e-mail: WiolettaHolak@interia.pl
http://wiolettaholak.w.interia.pl
blog: http://wiolettaholak.blog.interia.pl

 

Autor jest członkiem:

image031 Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych www.ptrm.pl
image033 Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego www.pirm.pl
(jako prowadzący działalność gospodarczą)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*