I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

W dniu 10 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

W zgromadzeniu wzięli udział reprezentanci 53 podmiotów gospodarczych.

W wyniku głosowania Piotr Walczyk został wybrany na prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Piotr Walczyk podziękował zebranym za wybór jego osoby na stanowisko prezesa PIRM. W swoim wystąpieniu przedstawił jaki kierunek powinna obrać Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz ramowy program jej działania, podkreślając znaczenie Izby jako reprezentanta przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Zaakcentował przy tym odmienne od stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, ale komplementarne dla środowiska cele działania Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Wyraził pogląd, że działania izby powinny być dostosowane do tych celów. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych i ma szersze możliwości działania niż stowarzyszenia, nie powinna zatem z nimi konkurować organizując na przykład ogólne szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, ale organizując praktyczne szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, w tym szkolenia z prowadzenia negocjacji w biznesie, zakładania spółek partnerskich itp.

Izba powinna również uczestniczyć w tworzeniu przepisów prawa, które będą wywierać skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością w zakresie rzeczoznawstwa i w tym aspekcie je recenzować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*