Wspólne działania na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości

Przedstawiciele – organizacji zrzeszających Stowarzyszenia: Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości, Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego – spotkali się 27 stycznia 2012 w Warszawie, aby przedyskutować aktualne warunki w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na stosunkowo krótki – zaledwie dwudziestoletni – okres funkcjonowania rynku, na którym obowiązuje swobodny obrót nieruchomościami. W tym czasie nie wypracowano przejrzystych standardów postępowania, w oparciu o które mogłaby być budowana prawidłowa tradycja zachowań uczestników rynku. Wciąż brakuje dostatecznie wykwalifikowanej kadry profesjonalistów. A co najważniejsze nie nastąpiła zmiana świadomości społecznej. Uczestnicy rynku nieruchomości ciągle uczą się jak prawidłowo powinien funkcjonować ten rynek. Rozwiązania i regulacje prawne zapożyczone z gospodarek rozwiniętych nie zawsze przystają do warunków lokalnych, a własne dwudziestoletnie doświadczenia wskazują również na własne ścieżki rozwoju.

Z uwagi na to, że umowy zawierane na rynku nieruchomości dotyczą majątku o ogromnej wartości, konieczne jest wypracowanie regulacji prawnych oraz wysokiej jakości usług świadczonych na rynku nieruchomości, w tym między innymi usług pośrednictwa, zarządzania czy wyceny nieruchomości. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i majątkowego uczestników rynku.

Na spotkaniu podkreślono konieczność podjęcia działań w następujących kwestiach: polityki w zakresie planowania przestrzennego, systemu podatkowego dotyczącego nieruchomości, rachunku powierniczego, ochrony prawa własności, wspomagania młodych rodzin oraz osób wiekowych i niepełnosprawnych w nabywaniu mieszkań, powszechnie dostępnych rejestrów transakcji. Efektem tego spotkania jest porozumienie wyrażające wolę podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości. Porozumienie podpisało dziewięć organizacji zawodowych. Wśród nich jest również Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, która przystępując do porozumienia zapewniła swój głos w kształtowaniu tak ważnych dla jej członków sprawach jak polityka planowania przestrzennego oraz powszechny dostęp do rejestrów transakcji.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*