Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

W dniach 20 – 22 września 2012 roku odbędzie się kolejne już sympozjum wyceny organizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. W ubiegłym roku tematyka spotkania poświęcona była wycenie nieruchomości dla samorządów (http://www.swnds.pl). W tym roku uwaga prelegentów i uczestników skupiona będzie na wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw. Organizatorzy planują sesje plenarne oraz spotkania panelowe poświęcone zarówno teorii, w tym teoretycznym aspektom wartości i użyteczności jak i praktyczne, podczas których prezentowane będą przykłady oszacowania wartości konkretnych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Aktualne i szczegółowe informacje o wydarzeniu publikujemy na witrynie www.swnip.pl

Relacja z konferencji z cyklu „Abitraż i Mediacja w teorii i praktyce”

W dniu 16 marca 2012 roku jako przedstawiciel Izby miałem okazję uczestniczyć w Konferencji z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”. Tematem tej konferencji (robią je co roku) były „Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”.

Generalnie konferencja składała się z kilkudziesięciu 15-20 minutowych wystąpień. Były trzy panele:

Na pierwszym panelu „TENDENCJE UNIFIKACYJNE  W ADR” tematy były następujące :

 • międzynarodowy regulamin arbitrażowy UNICITRAL po zmianach z 2010,
 • tendencje unifikacyjne a ryzyko przeregulowania postępowania arbitrażowego,
 • specyfika i różnice w Sądownictwie Arbitrażowym w Niemczech,
 • zmiany w rosyjskim ustawodawstwie w następstwie przyjęcia modelowej ustawy UNICITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym ze zmianami od 2006 r.,
 • tendencje unifikacyjne i odrębności krajowe w mediacji gospodarczej (opowiedziane przez arbitra z Belgii),
 • Nowy Regulamin Arbitrażowy ICC i związana z tym zmiana praktyk arbitrażu ((opowiedziane przez arbitra międzynarodowego),
 • na koniec Dyrektor Międzynarodowego Centrum Uregulowania Niepaństwowych Sporów w Kazaniu (Rosja) omówiła nowości w zakresie postępowania arbitrażowego w Rosji.

Na drugim panelu „ODRĘBNOŚCI KRAJOWYCH SYSTEMÓW PRAWNYCH” przemawiali wyłącznie obcokrajowcy. Omówione zostały tematy:

 • arbitrażu w Niemczech,
 • mediacji w Niemczech,
 • arbitrażu na Ukrainie,
 • arbitrażu w Kazachstanie jako alternatywy rozwiązywania sporów: stan obecny i perspektywy rozwoju,
 • ADR w Chinach.

Wreszcie na końcu odbył się panel „ADR W SZCZEGÓŁACH”, w którym arbitrzy omawiali szereg praktycznych aspektów arbitrażu i mediacji. Tematy wystąpień były następujące:

 • Wyrok arbitrażowy.
 • Kontrola sądu powszechnego nad wyrokiem arbitrażowym – czy nadszedł czas na zmiany?
 • Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu arbitrażowym w Niemczech.
 • Miejsce arbitrażu w prawie polskim.
 • Dowody w postępowaniu przed sądem polubownym.
 • Uznawalność  i stwierdzanie wykonalności  zagranicznych wyroków arbitrażowych na Litwie.
 • Regulacja opłaty arbitrażowej w ustawach arbitrażowych państw Wschodniej i Centralnej Europy.

Na koniec spotkania odbyła się bardzo gorąca dyskusja zakończona bankietem.

Pozdrawiam,

Krzysiek Rożko