Stanowisko PIRM w sprawie deregulacji

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jako uczestnik w konsultacjach przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w dniu 6 marca 2012 r. projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, przedstawia własne stanowisko w tym zakresie. 

Pobierz pismo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*