Projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sekretariat Porozumienia 9. Federacji zakończył procedurę uzgadniania projektu zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Projekt zmian został zaakceptowany przez 8 Federacji.

  • Poniżej lista Federacji, które zaaprobowały projekt:
  • Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
  • Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości,
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
  • Polska Federacja Zarządców Nieruchomości,
  • Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości,
  • Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości,
  • Federacja Gospodarki Nieruchomościami.
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Przestawiony projekt zmian do ustawy nie uzyskał poparcia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Pobierz projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*