Relacja z IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIRM

W dniu 26 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby – już czwarte. Na Zgromadzeniu było reprezentowanych przez ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników 26 przedsiębiorców.

Oprócz typowych spraw, którymi z reguły zajmuje się Walne – takich jak przyjęcie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, przyjęcia sprawozdania finansowego , udzielenie absolutorium itd., zostały także przedłożone przez Radę Izby ważne propozycje zmian w statucie. Na Walnym został także przedstawiony program działania i plan finansowy.

Dyskutowano także. o konieczności poszerzenia liczby Członków PIRM poprzez zachęcanie do członkostwa  nowych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Większa liczba członków, a także większa liczba zaangażowanych w działania to większe możliwości Izby w wypełnianiu jej misji, tj. stwarzania przestrzeni dla rzeczoznawców majątkowych jako przedsiębiorców do wykonywania wolnego zawodu w sposób etyczny, na przejrzystym rynku i przynoszącego godziwy dochód.

Piotr Walczyk
Prezes PIRM 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*