Deweloperski rynek mieszkaniowy w Warszawie – wiosna 2012

Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Warszawie dokonana na jesieni 2011 r. pozwoliła postawić hipotezę, że deweloperzy zamierzają pobić rekord w ilości inwestycji  będących w sprzedaży. Przedstawiono wówczas  blisko 250 inwestycji będących w sprzedaży oraz zarysowano prognozy związane z planowanym wprowadzeniem kolejnych inwestycji. Teraz, po pół roku możemy już sprawdzić, czy i jak radzą sobie deweloperzy ze sprzedażą mieszkań w obliczu tak ogromnej podaży.

Ilość inwestycji

Poniższy histogram pokazuje  aktualną (wiosenną – stan na marzec 2012) ilość wszystkich inwestycji w rozbiciu na poszczególne dzielnice:

image001

 

Możemy zauważyć, że najwięcej inwestycji przybyło na Białołęce  i Pradze Południe. To są dzielnice z wciąż dużą ilością niezagospodarowanych terenów i z coraz lepszą infrastrukurą (zarówno drogową jak i związaną z użytecznością publiczną).

Czytaj dalej Deweloperski rynek mieszkaniowy w Warszawie – wiosna 2012

Stanowisko PIRM ws uzgodnienia standardu wyceny służebności przesyłu

Treść listu skierowanego do Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku

 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pismem Pana Ministra z dnia 2 lipca 2012 r. (sygn. BN-5p-L-833/2012/12) przekazującym najnowszą wersję standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych KSWS-4 Wycena służebności przesyłu i określanie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy inwestycjach liniowych opracowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedstawia stanowisko w tej sprawie.

Po pierwsze z treści pisma nie wynika jednoznacznie cel zgłaszania ewentualnych uwag, jednak uznaliśmy, że stanowi ono element konsultacji w procesie uzgadniania przez Pana Ministra przedłożonego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych projektu standardu KSWS-4 Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych.

Czytaj dalej Stanowisko PIRM ws uzgodnienia standardu wyceny służebności przesyłu