Relacja z posiedzenia KN-KIG

W dniu 20 marca odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej poświęcone analizie i ocenie systemu gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych o obrocie nieruchomościami w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie KN-KIG reprezentujący przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz przedstawiciele między innymi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Notarialne.

W posiedzeniu uczestniczył również Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Piotr Walczyk, a także zaproszeni członkowie władz i przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości „Wspólnota Wielkopolska. Przybył również przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Centrum AMRON Związku Banków Polskich.

W spotkaniu zostały zasygnalizowane między innymi potrzeby odbiorców informacji o obrocie nieruchomościami: rzeczoznawców majątkowych, organów administracji samorządowej i rządowej, w szczególności urzędów skarbowych oraz systemu bankowego.

Postulowano wzbogacenie opisów nieruchomości zawartych w aktach notarialnych, w szczególności nieruchomości zabudowanych. Podkreślano konieczność standaryzacji systemów elektronicznych gromadzenia danych o obrocie nieruchomościami. Stan obecny w obu kwestiach oceniono negatywnie.

Prezes PIRM poruszył problemy związane z dostępem do danych o obrocie nieruchomościami, a także zasygnalizował praktyki pobierania przez Starostwa Powiatowe zawyżonych  opłat za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości .

 

Pełna relacja ze spotkania na stronie Krajowej Izby Gospodarczej

http://www.kig.pl/aktualnocim/3387-posiedzenie-komitetu-ds-nieruchomoci-krajowej-izby-gospodarczej.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*