Relacja ze spotkania w MF w sprawie rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia OC przedsiębiorców z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

W dniu 21 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo spotkanie w celu omówienia propozycji poprawek i uwaga zgłaszanych, między innymi przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego w piśmie z dnia 26 września 2023 roku, wobec projektów rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego czynności rzeczoznawstwa majątkowego, które ma zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1357).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości reprezentowani byli przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami i Konfederację Budownictwa i Nieruchomości. W spotkaniu uczestniczyła także Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentowana przez Piotra Walczyka.

 

Konieczność wydania nowych rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz przedsiębiorcy prowadzącego czynności rzeczoznawstwa majątkowego wynika ze zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzonych przez przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829).

W trakcie spotkania na wniosek Izby zostały uzgodnione korzystne poprawki do projektu w zakresie przepisu przejściowego eliminujące dublowanie obowiązku ubezpieczenia rzeczoznawcy majątkowego i przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Szczegółowa relacja ze spotkania została udostępniona członkom Izby. Utrzymana została takżę minimalna suma gwarancyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*