Konferencja: Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych i określaniu wartości nieruchomości dla tych i innych celów

Rada Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego zaprasza do udziału w Konferencji Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych i określaniu wartości nieruchomości dla tych i  innych celów, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Czytaj dalej Konferencja: Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych i określaniu wartości nieruchomości dla tych i innych celów

Stanowisko PIRM w sprawie zmiany ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ochronie przyrody

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o ochronie przyrody, przedstawiamy stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie zmian dot. nadawania uprawnień zawodowych

W dniu 30 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo druga już konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń, w całości poświęcona projektowi rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W konferencji, ze strony ministerstwa wzięli udział: Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła oraz wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony organizacji zgłaszających uwagi do projektów w ramach konsultacji społecznych przedstawiciele PIRM w osobach Prezesa Piotra Walczyka i Tomasza Kotrasińskiego, przedstawiciel Komitetu ds. Nieruchomości przy KIG Jan Łopato przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w osobach Prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego,  Krzysztofa Gabrela i Henryka Jędrzejewskiego oraz przedstawiciele niektórych ze sfederowanych stowarzyszeń: Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości oraz RICS Polska. Państwową Komisję Kwalifikacyjną reprezentował prof. Ryszard Cymerman, a Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Wacław Baranowski. W konferencji wziął także udział Rzecznika Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak.

Czytaj dalej Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie zmian dot. nadawania uprawnień zawodowych