Konferencja: Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych i określaniu wartości nieruchomości dla tych i innych celów

Rada Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego zaprasza do udziału w Konferencji Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych i określaniu wartości nieruchomości dla tych i  innych celów, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Adresatem konferencji są instytucjonalni odbiorcy usług wyceny nieruchomości: przedstawiciele Skarbu Państwa, samorządów, agencji i instytucji publicznych gospodarujących masowo nieruchomościami w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i akty szczegółowe, rzeczoznawcy majątkowi sporządzający opinie o wartości nieruchomości w postępowaniach, których celem jest ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich i innych celów.

Celem konferencji jest prezentacja realnych możliwości wyeliminowania powszechnych problemów sygnalizowanych przez publicznych i samorządowych odbiorców wycen, wiążących się z szacowaniem nieruchomości, na przykładzie konkretnych systemowych rozwiązań praktycznych zastosowanych z powodzeniem przez firmy prowadzące działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego zrzeszone w Izbie.

Szczegółowy program w załączniku.

Organizowana przez PIRM Konferencja jest odpowiedzią środowiska rzeczoznawców majątkowych na potrzebę zmian systemu wyceny dla celów opłat publicznych i gospodarowania mieniem publicznym, sygnalizowaną zarówno ze strony odbiorców usług w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, jak i ze strony Ministerstwa, postulujących reformy wyceny nieruchomości dla tego celu w kierunku zastosowania podejścia bardziej całościowego, systemowego – tworzenia analiz ogólnych, modeli parametrycznych i map wartości.

TERMIN zgłaszania uczestnictwa: 4 grudnia 2013 roku

Koszt uczestnictwa: 690 zł

Koszt Konferencji obejmuje: udział w Konferencji, materiały konferencyjne, lunch

Należność prosimy wpłacać przelewem na konto bankowe prowadzone dla:

Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego ul. Czackiego 3-5 pok. 501, 00-043 Warszawa

Numer rachunku: BZ WBK o. Wolsztyn 83 1090 1607 0000 0001 1143 4752 (tytuł przelewu „ Konferencja PIRM 10.12.2013 r.”).

Zgłoszenia należy dokonywać mailem na adres e-mailowy: sekretariat@pirm.pl wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia ( w załączniku).

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia: 4 grudnia 2013 roku

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*