Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OCOd roku 2014 ubezpieczeniu OC podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, a ściślej „działalność, o której mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a tej ustawy”.

Czytaj dalej Ubezpieczenia OC

Odpowiedź ministra Rynasiewicza w sprawie likwidacji Państwowej Rady Nieruchomości

Poniżej w załączniku przedstawiamy odpowiedź na  stanowisko PIRM w sprawie zmiany ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ochronie przyrody.

Czytaj dalej Odpowiedź ministra Rynasiewicza w sprawie likwidacji Państwowej Rady Nieruchomości

Relacja z konferencji PIRM „Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych „

W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego, pod honorowym patronatem Krajowej Izby Gospodarczej oraz patronatem medialnych Nieruchomości C.H. Beck konferencja pt. „Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych i określaniu wartości nieruchomości dla tych i innych celów”.

Konferencja_PIRM

Celem konferencji była prezentacja realnych możliwości wyeliminowania powszechnych problemów sygnalizowanych przez publicznych i samorządowych odbiorców wycen, wiążących się z szacowaniem nieruchomości, na przykładzie stosowanych w praktyce nowych rozwiązań systemowych.

Czytaj dalej Relacja z konferencji PIRM „Praktyczne rozwiązania systemowe w procesie wyceny nieruchomości eliminujące problemy występujące przy ustalaniu opłat publicznych „