Nowe rozporządzenie MIiR w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

W dniu 10 lutego 2014 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U z dnia 4 marca 2014 r. poz. 266). Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66 oraz z 2013 r. poz. 23).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała z przepisów nowelizujących ustawę o gospodarce nieruchomościami w związku z deregulacją zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Wydanie rozporządzenia poprzedziły konsultacje społeczne, w których uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Jednak zasadnicze postulaty reformy systemu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych nie zostały w nowym rozporządzeniu uwzględnione. Utrzymuje ono i utrwala wcześniejszy stan wadliwego funkcjonowania odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców majątkowych cechujący się przewlekłością oraz represyjnym a nie poprawczym charakterem. Rozporządzenie nie porządkuje także relacji postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonywaną przez organizacje zawodowe zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego z uwagą będzie obserwować praktykę stosowania odpowiedzialności zawodowej w oparciu o nowe rozporządzenie poprzez udział na prawach strony w postępowaniach prowadzonych przez Ministra z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych, jak również poprzez wskazanych przez Izbę i powołanych Zarządzeniem nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2014 roku poz. 20) do pracy w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rzeczoznawców majątkowych: Koleżankę Barbarę Majewską z firmy Doradztwo, Wycena Nieruchomości – Barbara Majewska oraz Kolegę Wojciecha Nurka z firmy Realexperts Sp. z o.o.

Treść rozporządzenia do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*