PIRM rozpoczyna organizację praktyk zawodowych i wydawanie dzienników praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Dnia 09.04.2014 r. w siedzibie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie pierwszych dzienników praktyk zawodowych, których PIRM jest organizatorem. Prezes PIRM Piotr Walczyk wręczył dzienniki praktyk sześciu pierwszym kandydatom na rzeczoznawców majątkowych.

Organizacja praktyk i wydawania dzienników praktyk przez PIRM jest skutkiem wydanego niedawno przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju nowego Rozporządzenia z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 328), w którym dokonano istotnej zmiany w kwestii organizatora praktyk. 

Nowością w Rozporządzeniu w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości jest wprowadzenie zamiast dotychczasowego jednego organizatora praktyk – związku stowarzyszeń (czyli PFSRM) drugiego organizatora – izby gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, czyli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Zgodnie z §2.3. Rozporządzenia: „Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: organizator praktyki zawodowej związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości”.

Jest to krok dostosowujący prawo do aktualnego stanu rozwoju zawodu i stosunków organizacyjnych. W aktualnym stanie prawnym jedynie przedsiębiorcy mogą wykonywać w praktyce działalność na rynku wycen nieruchomości i tylko oni posiadają zaplecze umożliwiające prowadzenie rzeczywistych praktyk a nie „praktyk teoretycznych”. W związku z tym pożądane stało się, aby organizatorem i koordynatorem praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców organizowanych przez przedsiębiorców była ich organizacja.

Należy przy tym zauważyć, że PIRM przy wydaniu dziennika praktyk pobiera jedynie opłatę w wysokości 109,50 zł za dziennik przewidzianą przez Rozporządzenie i nie pobiera żadnych innych opłat z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*