Pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego od kilku miesięcy obserwuje niepokojące zjawiska utrudniania rzeczoznawcom majątkowym, przez niektóre Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostępu do danych i informacji zgromadzonych w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczy to w szczególności odmawiania zgody na udostępnianie dokumentów do wglądu, w ramach którego rzeczoznawca majątkowy mógłby je fotografować, a nie tylko sporządzać z nich odręczne notatki.

Jako pretekst dla takich praktyk, Starostwa Powiatowe wykorzystują nowelizację z dnia 5 czerwca 2014 roku Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. TymczasemGłówny Geodeta Kraju w piśmie z dnia19 września 2014 roku, znak: IP.0133.8.2014, potwierdził prawo rzeczoznawców majątkowych do sporządzania notatek z części opisowej oraz graficznej materiałów, w tym także do fotografowania dokumentów.

W tej sytuacji Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego pismem z dnia 18 listopada 2014 roku zwróciła się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego z prośbą o interwencję.

Pełny tekst pisma poniżej. 

Czytaj dalej Pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji