Odwołujemy szkolenie z RODO …

Szanowni Państwo,
Z powodu małej liczby zgłoszeń osobistego udziału rzeczoznawców majątkowych, odwołujemy szkolenie z zakresu RODO planowane na dzień 17 maja 2018 r.

Nowy termin szkolenia zostanie opublikowany po konsultacji z członkami naszej Izby.

Jednocześnie zapraszamy do przesyłania drogą mailową zapytań w pilnych, krytycznych sprawach związanych z wdrożeniem nowych przepisów.

Zarząd Izby dołoży starań w celu zapewnienia wsparcia w obszarze ochrony danych osobowych do końca czerwca 2018 r. i umożliwienia Państwu sprawnego przejścia w nowy rygor prawny.

Zarząd PIRM