Przetwarzanie danych osobowych członków PIRM

Szanowni Państwo, Członkowie i Interesariusze,

W związku z wchodzącym w życie 25 maja b.r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego z siedzibą przy ul. Pańskiej 73 l.110, 00-834 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • deklaracji członkowskich przystąpienia do PIRM,
  • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa,
  • uczestnictwa w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników,
  • na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile zgoda została wyrażona.

Jednocześnie informujemy, że:

  • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody,
  • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
  • przysługuje Państwu żądanie dostępu do własnych danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości z Pani / Pana strony zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy sekretariat@pirm.pl

Zarząd PIRM