Drukuj

Informacja o statusie obowiązywania w Polsce standardów wyceny nieruchomości.

Mieczysław Anioł.

Uchwała w wersji do druku /PDF/ dostepna jest TUTAJ

UCHWAŁA RADY
POLSKIEJ IZBY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

z dnia 26.02.2009 r.

Informacja o statusie obowiązywania w Polsce
standardów wyceny nieruchomości

  1. PIRM informuje, że w chwili obecnej nie obowiązują standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. W związku z tym rzeczoznawcy majątkowi mają aktualnie pełną swobodę w zakresie decyzji o stosowaniu lub niestosowaniu dowolnych standardów (standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych (PFSRM), Europejskich Standardów Wyceny (TEGoVA), Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW)) . Sytuacja ta, w ocenie PIRM, jest pożyteczna dla rynku nieruchomości, bowiem celem wyceny jest poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa określenie wartości własności nieruchomości lub innych praw.
  3. PIRM informuje, że rozpowszechniane twierdzenia jakoby jakiekolwiek standardy ”posiadały status standardów zawodowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami” są nieprawdziwe i stanowią dezinformację zarówno rzeczoznawców, jak i ich klientów, w tym banków, sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. PIRM zwraca uwagę, że twierdzenia te jako nieprawdziwe mogą nosić znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). A nadto zdaniem PIRM twierdzenia te mogą stanowić element praktyk monopolistycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jednolity Dz. U. z 22 kwietnia 1997 r. Nr 49, poz. 318).
  4. PIRM informuje, że w tej sytuacji, żądanie ze strony jakichkolwiek organów władzy czy administracji i innych czynników publicznych stosowania standardów, rzekomo obowiązujących z art. 175 ugn, nie znajduje oparcia w prawie. Dotyczy to również procedur przetargowych, poprzez sformułowanie w specyfikacji wymogu nie znajdującego oparcia w przepisach prawa.
  5. PIRM, reprezentując interes swoich członków, podejmie działania prawne w przypadku udokumentowanych, niezgodnych z prawem wymagań i rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji.
Drukuj

Użytkowanie wieczyste – marna pozycja użytkownika.

Paweł Drelich.


Teraz w obecnej sytuacji gospodarczej prawidłowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego jest bardzo ważna. Wobec zmniejszającej się sprzedaży w każdej dziedzinie aktywności gospodarczej zawyżona opłata z tytułu użytkowania wieczystego może być tą kroplą wydatków której może przedsiębiorstwo nie udźwignąć. Ale nie tylko chodzi i firmy, każda opłata zawyżona jest krzywdząca i z tego powodu niebezpieczna i zła.

Kiedy użytkownik wieczysty, dostaje się wypowiedzenie wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie podejrzewa, że w istocie jest to wyrok, a cała procedura ustalania opłaty z pozoru sprawiedliwa jest fikcją. Użytkownik nie zdaje sobie sprawy, że jego starania o prawidłową opłatę i uczciwe potraktowanie przyniosą mizerny i praktycznie żaden skutek. Sama procedura bowiem nie daje mu równych szans, a poza tym w rzeczywistości przepisy prawa obowiązują skrupulatnie tylko jego, natomiast są potraktowane zupełnie luźno i niezobowiązująco przez urząd i urzędników.

Drukuj

Izba została zarejestrowana !!

Janusz Nowak.

statut_but.jpg
Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, zgodnie z art. 8 ustawy o izbach gospodarczych w dniu 30 grudnia uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana pod numerem 0000320717 w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Link do pozycji PIRM w wyszukiwarce podmiotów w KRS
http://krs.cors.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000320717

Praktyka wyceny

Analiza cen lokali mieszkalnych w Gdańsku Brzeźnie w swietle kryzysu na rynku nieruchomości.

Gdansk Brzezno jest dzielnica położona w czesci nadmorskiej, blisko plaży i mola. Równoczesnie jest ona położona w pobliżu tak nie atrakcyjnych dzielnic jakimi do niedawna jeszcze była Letnica, a także Nowy Port. Pisze, do niedawna, ponieważ w ciagu ostatniego roku sytuacja Letnicy uległa diametralnej zmianie. Stało sie to z powodu ulokowania w niej nowej inwestycji – hali sportowej przygotowywanej na EURO 2012, zwanej Baltic Arena. Ta inwestycja zaczeła wpływac na rynek nieruchomosci w Letnicy i dzielnicach sasiednich już od czasu ustalenia jej lokalizacji. Obecnie wywłaszczono tereny działek ogrodniczych i ruszyła budowa.


Pełny artykuł w formacie PDF do pobrania TUTAJ