Aktualności

Drukuj

Spotkanie w ZBP

włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 19 listopada 2008 r. w Warszawie w siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska rzeczoznawców majątkowych z bankowcami. W spotkaniu uczestniczyli ze strony ZBP prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga, Robert Nowak – dyrektor Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości BRE Bank Hipoteczny oraz sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP – Michał Wydra. Ze strony środowiska rzeczoznawców majątkowych w spotkaniu uczestniczyli Prezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych - Tomasz Kotrasiński, wiceprezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - Wojciech Nurek oraz członek Rady Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - Paweł Drelich. Przedstawiciele Związku Banków Polskich, będącego izbą gospodarczą polskich banków, z życzliwym zainteresowanie przyjęli powstanie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - organizacji zawodowej obejmującej aktualnie 142 podmioty gospodarcze aktywnie funkcjonujące na obszarze wyceny nieruchomości.

Drukuj

Powstała Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

włącz . Opublikowano w Aktualności

Powstanie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego jest faktem! 8 listopada 2008r w Warszawie, sukcesem zakończyło się Zgromadzenie Założycielskie PIRM. Nienaganna organizacja spotkania, dbałość o procedury formalne oraz profesjonalne prowadzenie dyskusji pozwoliły, w niespełna sześć godzin na realizację założonego programu obrad.

Drukuj

Powstała Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

włącz . Opublikowano w Aktualności

Powstanie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego jest faktem! 8 listopada 2008r w Warszawie, sukcesem zakończyło się Zgromadzenie Założycielskie PIRM. Nienaganna organizacja spotkania, dbałość o procedury formalne oraz profesjonalne prowadzenie dyskusji pozwoliły, w niespełna sześć godzin na realizację założonego programu obrad.

Drukuj

Zjazd Założycieli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

włącz . Opublikowano w Aktualności

Komitet Organizacyjny informuje, że w dniu 08 listopada 2008 roku, w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul Czackiego 3/5  w Warszawie, sala numer  B, o godzinie  11.00 rozpocznie się Zjazd Założycieli Polskiej Izby  Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Planowany ramowy porządek obrad w sekcji WIĘCEJ
Drukuj

ISKIERKI....

Witold Solski, Zbyszek Niemczewski włącz . Opublikowano w Aktualności

Okres wakacji, długotrwałe górskie wędrówki, taplanie w słońcu albo machanie wiosłem sprzyjają refleksjom ogólniejszej natury. Większość normalnych ludzi stara się podczas letniego wypoczynku oderwać od pracy, powspominać, jakieś plany na przyszłość poczynić i przede wszystkim zebrać trochę sił na kolejne miesiące. Rzeczoznawcy majątkowi, jakkolwiek w większości również normalni jakby z nieco większym trudem zapominają o zawodowych obowiązkach. Nawet podczas wypoczynku dyskusje wartko schodzą na problemy zawodowe a że wrzesień dla braci rzeczoznawczej zapowiada się nad wyraz ciekawie, to i dyskusje tego roku gorętsze.

Pozwólmy sobie na chwilę relaksu i nieco wakacyjnie zastanówmy się nad kilkoma problemami, jak się rzekło ogólniejszej natury. Postawmy przy tym nieco ryzykowną, przynajmniej dla niektórych przedstawicieli profesji tezę, stanowiącą wyznacznik i fundament dla dalszych rozważań: „zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości”.

Drukuj

Dwa oblicza użytkowania wieczystego gruntu

Włodzimierz Paszcza włącz . Opublikowano w Aktualności

Właściciel nieruchomości gruntowej (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego bądź ich związki) oddanej w użytkowanie wieczyste, ma prawo do czerpania pożytków płynących z prawa własności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień umowy lub decyzji administracyjnej o oddanie nieruchomości w to użytkowanie.

Rzeczoznawca majątkowy określając wartość prawa własności nieruchomości gruntowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego ma obowiązek respektowania w wycenie klauzuli prawnej pacta sunt servanda lub rebus sic stantibus, w zależności od celu oszacowania.

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Gdańsku


W okresie od kwietnia do końca czerwca dokonano badania  ofertowych cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Badania cen wykonano zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego. W analizie dokonano podziału ofert z uwagi na powierzchnię mieszkań dzieląc je na  4 grupy wg opisu poniżej. Różna ilość występujących dzielnic w poszczególnych wykresach wynika stąd, że ilość ofert na rynku była różna, nie zawsze wystarczająca do założeń wstępnych.


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…