Drukuj

Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu

włącz . Opublikowano w Aktualności

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl ) wraz z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych (www.ptrm.pl) oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (www.srmww.pl) współorganizują Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu.

Szczegóły tutaj.

Aktualne informacje opublikowane zostaną na witrynie www.swnds.pl

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Gdańsku


W okresie od kwietnia do końca czerwca dokonano badania  ofertowych cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Badania cen wykonano zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego. W analizie dokonano podziału ofert z uwagi na powierzchnię mieszkań dzieląc je na  4 grupy wg opisu poniżej. Różna ilość występujących dzielnic w poszczególnych wykresach wynika stąd, że ilość ofert na rynku była różna, nie zawsze wystarczająca do założeń wstępnych.


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…