Drukuj

Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniach 20 – 22 września 2012 roku odbędzie się kolejne już sympozjum wyceny organizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. W ubiegłym roku tematyka spotkania poświęcona była wycenie nieruchomości dla samorządów (http://www.swnds.pl). W tym roku uwaga prelegentów i uczestników skupiona będzie na wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw. Organizatorzy planują sesje plenarne oraz spotkania panelowe poświęcone zarówno teorii, w tym teoretycznym aspektom wartości i użyteczności jak i praktyczne, podczas których prezentowane będą przykłady oszacowania wartości konkretnych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Aktualne i szczegółowe informacje o wydarzeniu publikujemy na witrynie www.swnip.pl

Praktyka wyceny

Kosakowo - Atrakcyjna Gmina


Gmina Kosakowo jest położona w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę z gminą Puck wyznacza kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi. To szczególne położenie oraz wysiłki inwestycyjne Rady Gminy sprawiły, że tereny w gminie są bardzo atrakcyjne dla inwestorów.

Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…