Drukuj

PIRM rozpoczyna organizację praktyk zawodowych i wydawanie dzienników praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 09.04.2014 r. w siedzibie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie pierwszych dzienników praktyk zawodowych, których PIRM jest organizatorem. Prezes PIRM Piotr Walczyk wręczył dzienniki praktyk sześciu pierwszym kandydatom na rzeczoznawców majątkowych.

Organizacja praktyk i wydawania dzienników praktyk przez PIRM jest skutkiem wydanego niedawno przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju nowego Rozporządzenia z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 328), w którym dokonano istotnej zmiany w kwestii organizatora praktyk. 

Nowością w Rozporządzeniu w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości jest wprowadzenie zamiast dotychczasowego jednego organizatora praktyk - związku stowarzyszeń (czyli PFSRM) drugiego organizatora - izby gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, czyli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Zgodnie z §2.3. Rozporządzenia: „Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: organizator praktyki zawodowej związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości”.

Jest to krok dostosowujący prawo do aktualnego stanu rozwoju zawodu i stosunków organizacyjnych. W aktualnym stanie prawnym jedynie przedsiębiorcy mogą wykonywać w praktyce działalność na rynku wycen nieruchomości i tylko oni posiadają zaplecze umożliwiające prowadzenie rzeczywistych praktyk a nie „praktyk teoretycznych”. W związku z tym pożądane stało się, aby organizatorem i koordynatorem praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców organizowanych przez przedsiębiorców była ich organizacja.

Należy przy tym zauważyć, że PIRM przy wydaniu dziennika praktyk pobiera jedynie opłatę w wysokości 109,50 zł za dziennik przewidzianą przez Rozporządzenie i nie pobiera żadnych innych opłat z tego tytułu.

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…