Zapraszamy na warsztaty z wyceny maszyn i urządzeń!

W imieniu Zarządu PIRM zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowej z wyceny maszyn i urządzeń.

 

Warsztaty dwudniowe odbędą się w dniach 23-24 maja 2019 r w Warszawie.

Program szkolenia wycena maszyn i urządzeń 23-24 maja 2019

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 8 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 10 maja 2019r.

Formularz zgłoszeniowy wycena maszyn 23-24 maja 2019

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PIRM

Wiosenne szkolenie z wyceny projektów deweloperskich

W imieniu Zarządu PIRM zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowej

Wycena projektów deweloperskich. Praktyczne aspekty zastosowania metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, na których projektowana jest lub realizowana inwestycja deweloperska.

Warsztaty jednodniowe odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 r w Warszawie.

Program szkolenia Wycena projektów deweloperskich 10 kwietnia 2019

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 4 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 3 kwietnia 2019r.

Formularz zgłoszeniowy Wycena projektów deweloperskich 10 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PIRM

Jesienne szkolenia w PIRM

W imieniu Zarządu PIRM zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach prowadzonych w formie warsztatowej:

Wycena maszyn i urządzeń. Wprowadzenie do wyceny maszyn i urządzeń prowadzone w formie warsztatowej.

Warsztaty dwudniowe, w proponowanym terminie 15-16 listopada 2018 r..

Program – Wycena maszyn i urządzeń 15-16 listopada 2018 r.

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 8 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 2 listopada.

 

Wycena projektów deweloperskich. Praktyczne aspekty zastosowania metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, na których projektowana jest lub realizowana inwestycja deweloperska.

Warsztaty jednodniowe, w proponowanym terminie 23 listopada 2018 r.

Program  – Projekty deweloperskie – 23 listopada 2018 r.

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 4 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 9 listopada.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PIRM

Przetwarzanie danych osobowych członków PIRM

Szanowni Państwo, Członkowie i Interesariusze,

W związku z wchodzącym w życie 25 maja b.r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego z siedzibą przy ul. Pańskiej 73 l.110, 00-834 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • deklaracji członkowskich przystąpienia do PIRM,
  • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa,
  • uczestnictwa w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników,
  • na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile zgoda została wyrażona.

Jednocześnie informujemy, że:

  • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody,
  • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
  • przysługuje Państwu żądanie dostępu do własnych danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości z Pani / Pana strony zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy sekretariat@pirm.pl

Zarząd PIRM

Odwołujemy szkolenie z RODO …

Szanowni Państwo,
Z powodu małej liczby zgłoszeń osobistego udziału rzeczoznawców majątkowych, odwołujemy szkolenie z zakresu RODO planowane na dzień 17 maja 2018 r.

Nowy termin szkolenia zostanie opublikowany po konsultacji z członkami naszej Izby.

Jednocześnie zapraszamy do przesyłania drogą mailową zapytań w pilnych, krytycznych sprawach związanych z wdrożeniem nowych przepisów.

Zarząd Izby dołoży starań w celu zapewnienia wsparcia w obszarze ochrony danych osobowych do końca czerwca 2018 r. i umożliwienia Państwu sprawnego przejścia w nowy rygor prawny.

Zarząd PIRM