Jesienne szkolenia w PIRM

W imieniu Zarządu PIRM zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach prowadzonych w formie warsztatowej:

Wycena maszyn i urządzeń. Wprowadzenie do wyceny maszyn i urządzeń prowadzone w formie warsztatowej.

Warsztaty dwudniowe, w proponowanym terminie 15-16 listopada 2018 r..

Program – Wycena maszyn i urządzeń 15-16 listopada 2018 r.

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 8 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 2 listopada.

 

Wycena projektów deweloperskich. Praktyczne aspekty zastosowania metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, na których projektowana jest lub realizowana inwestycja deweloperska.

Warsztaty jednodniowe, w proponowanym terminie 23 listopada 2018 r.

Program  – Projekty deweloperskie – 23 listopada 2018 r.

Udział w warsztatach pozwoli na uzyskanie 4 punktów szkoleniowych.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem marketing@pirm.pl do 9 listopada.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd PIRM

Przetwarzanie danych osobowych członków PIRM

Szanowni Państwo, Członkowie i Interesariusze,

W związku z wchodzącym w życie 25 maja b.r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego z siedzibą przy ul. Pańskiej 73 l.110, 00-834 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • deklaracji członkowskich przystąpienia do PIRM,
  • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa,
  • uczestnictwa w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników,
  • na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile zgoda została wyrażona.

Jednocześnie informujemy, że:

  • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody,
  • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
  • przysługuje Państwu żądanie dostępu do własnych danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości z Pani / Pana strony zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy sekretariat@pirm.pl

Zarząd PIRM

Odwołujemy szkolenie z RODO …

Szanowni Państwo,
Z powodu małej liczby zgłoszeń osobistego udziału rzeczoznawców majątkowych, odwołujemy szkolenie z zakresu RODO planowane na dzień 17 maja 2018 r.

Nowy termin szkolenia zostanie opublikowany po konsultacji z członkami naszej Izby.

Jednocześnie zapraszamy do przesyłania drogą mailową zapytań w pilnych, krytycznych sprawach związanych z wdrożeniem nowych przepisów.

Zarząd Izby dołoży starań w celu zapewnienia wsparcia w obszarze ochrony danych osobowych do końca czerwca 2018 r. i umożliwienia Państwu sprawnego przejścia w nowy rygor prawny.

Zarząd PIRM

Szkolenie RODO – zmiana terminu

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu szkolenia z RODO, które odbędzie się 17 maja 2018 roku.

Informujemy również, że szkolenie spełnia wymagania Rozporządzenia MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU  dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie 3 z 8 punktów wymaganych w/w Rozporządzeniem w 2018 roku.

Udział dla członków PIRM jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa pod adresem: sekretariat@pirm.pl

Zarząd PIRM

Szkolenie RODO

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zaprasza wszystkich zainteresowanych na jednodniowe warsztaty poświęcone nowym przepisom prawnym, dotyczącym ochrony danych osobowych.

RODO to kompleksowa regulacja, która od 25 maja 2018 r, stanie się obowiązującym prawem w całej Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca, którego działalność wiąże się z dostępem do danych osobowych i ich przetwarzaniem, powinien znać podstawowe wymogi prawne i zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów. W tym celu spotykamy się w dniu 10 maja 2018 r.

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy w załączonym pliku.

RODO Szkolenie PIRM 10 05 2018

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd PIRM