Informacje dotyczące biegłych sądowych

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentując interesy podmiotów gospodarczych związanych z działalnością w segmencie wyceny nieruchomości dostrzega starania także innych organizacji skierowane na tę grupę zawodową. Jedną z takich organizacji zawodowych jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, które bezspornie łączy z PIRM podmiot przedsiębiorcy – osoba rzeczoznawcy majątkowego.

Z wielkim zadowoleniem odbieramy owoce pracy dostępne w publikowanych na witrynie Towarzystwa materiałach merytorycznych.

Zainteresowanych szczegółami troski o biegłych sądowych odsyłamy do artykułów dostępnych w linkach do strony www.ptrm.pl :

Pecunia non olet. Czyli rzecz krótka o wynagradzaniu biegłych z dobrym zakończeniem.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=75&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01returnid=20

Opinia rzeczoznawcy majątkowego we współczesnym postępowaniu. Czyli rzecz syntetycznie wskazująca zmianę porządku i nieuchronność  nowych metod szacowania.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=72&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym – rzeczoznawca majątkowy musi być biegłym sądowym. Czyli rzecz traktująca o uwiązaniu biegłego w nieprzyjaznej rzeczywistości.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=71&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Kształcenie Młodych Rzeczoznawców

Ostatnio tematem, który w środowisku rzeczoznawców stał się przedmiotem dyskusji i rozważań, był temat programu nauczania adeptów rzeczoznawstwa na studiach podyplomowych. Temat został wywołany przez Ministra Infrastruktury, który rozesłał do organizacji zawodowych rzeczoznawców projekt nowego rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Organizacje miały wypowiedzieć się co sądzą na temat programu i ilości godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego uznała, że  przedłożony projekt należy w niektórych blokach tematycznych ocenić jako zachowawczy, nie uwzględniający w wystarczającym stopniu postępującego rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Czytaj dalej Kształcenie Młodych Rzeczoznawców

Warsztat rzeczoznawcy majątkowego – metody wyceny

Gdy rzeczoznawca majątkowy rozpoczyna wykonywanie swojej wyceny, zastanawia się nad tym, jakiej metody użyć do tego, aby jak najlepiej oszacować wartość wycenianej nieruchomości. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 ze zm.) rzeczoznawcę obowiązują opisane w tym rozporządzeniu podejścia, metody i techniki wyceny. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości, bo tą wartością rzeczoznawca głównie się zajmuje, wybiera podejście dochodowe lub porównawcze.

Czytaj dalej Warsztat rzeczoznawcy majątkowego – metody wyceny

Warsztat Rzeczoznawcy Majątkowego – zdobywanie danych rynkowych

Oprócz ustalania stanu prawnego nieruchomości, do najważniejszych elementów warsztatu rzeczoznawcy należy zdobywanie danych rynkowych. Dane rynkowe to, między innymi, dane transakcyjne dotyczące sprzedanych nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Oprócz danych o transakcjach często poszukujemy także danych o czynszach najmu. Danych o czynszach rzeczoznawca nie znajdzie w żadnej instytucji. Możliwe byłoby uzyskiwanie ich w Urzędach Skarbowych, ale Urzędy te nie chcą podawać tych danych. Raz wystąpiłam na piśmie do Urzędu Skarbowego i uzyskałam informację, że urząd takich danych nie posiada. Dane o czynszach zdobywamy więc własnymi drogami, z umów dzierżawy lub najmu dotyczących tych nieruchomości, które wyceniamy i co najwyżej wymieniamy dane między sobą.

Czytaj dalej Warsztat Rzeczoznawcy Majątkowego – zdobywanie danych rynkowych