Szkolenia

Aktualności PIRM

18 września 2020

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do udziału w pracach dotyczących przygotowania projektu ustawy o zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie.
12 maja 2020

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe tzw. „Tarczy antykryzysowej”, mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki w wysokości maksymalnej 5000,00 zł z oprocentowaniem 0,05%.
12 maja 2020

Rekomendacje Ministra Rozwoju dla rzeczoznawców majątkowych na czas epidemii koronawirusa

Pismo Pana Roberta Nowickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dotyczące wykonywania czynności zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w czasie epidemii koronawirusa.
6 kwietnia 2020

Pismo w sprawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku z pracami Rządu dotyczącymi tzw. Tarczy antykryzysowej, Zarząd Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego zwrócił się do Premiera RP z prośbą o uwzględnienie uwag dotyczących rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia oraz mikroprzedsiębiorstw.
11 marca 2020

Informacje dotyczące planowanych szkoleń i warsztatów

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce i na świecie wirusa Covid-19 oraz rekomendacje władz państwowych, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego podjęła decyzję o przełożeniu warsztatów „Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym".

Informacje dotyczące pozostałych szkoleń i warsztatów będą podawane na naszej stronie.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
17 stycznia 2020

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu 16.01.2020 r. Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Joanna Szabłowska-Chann miała zaszczyt gościć na uroczystym Dyplomatycznym Otwarciu Roku (DOR) Krajowej Izby Gospodarczej.
20 grudnia 2019

Harmonogram szkoleń i warsztatów I półrocze 2020

Harmonogram szkoleń i warsztatów na I półrocze 2020
20 grudnia 2019

Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, które weszły w życie w dniu 21 listopada 2019 r., Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego udostępnia pismo otrzymane od Ministerstwa Rozwoju informujące o najistotniejszych zmianach przyjętych w nowelizacji.
3 grudnia 2019

Pismo w sprawie Rekomendacji S

Ze względu na brak odpowiedzi na nasze pismo z dnia 12 czerwca 2019 roku z KNF w Sprawie Rekomendacji S oraz w związku ze zbliżającym się końcem roku złożyliśmy kolejne pismo z propozycją współpracy przy zapisach oraz ponownie wskazaliśmy nasze uwagi.
28 sierpnia 2019

Zmiana ustawy Prawo Geodezyjne

W związku z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz...
1 września 2019

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 7-8 listopada2019 Czwartek-piątek, 21-22 listopada 2019 Łącznie 16 godzin lekcyjnych (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).
12 listopada 2019

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 5-6 grudnia 2019 Łącznie 16 godzin lekcyjnych (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).
12 listopada 2019

ZMIANA TERMINU Odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna rzeczoznawców majątkowych

Wtorek, 10 grudnia 2019 Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych w godzinach 9:00 – 17:00
6 marca 2020

Harmonogram szkoleń i warsztatów na I półrocze 2020

Harmonogram szkoleń i warsztatów na I półrocze 2020
6 marca 2020

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 23-24 stycznia 2020
Łącznie 16 godzin lekcyjnych (9 godzin pierwszego dnia warsztatów, 7 godzin drugiego dnia warsztatów).
6 marca 2020

Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

Czwartek-piątek, 27-28 lutego 2020
Czwartek-piątek, 19-20 marca 2020 - przełożone na 7-8 maja 2020
Czwartek-piątek, 7-8 maja 2020
6 marca 2020

Spółka celowa w projektach nieruchomościowych

Środa, 1 kwietnia 2020
6 marca 2020

Wycena projektów deweloperskich. Praktyczne aspekty zastosowania metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości, na których projektowana jest lub realizowana inwestycja deweloperska.

Czwartek, 16 kwietnia 2020
6 marca 2020

Metoda zysków- zajęcia warsztatowe z metody zysków, na przykładzie wyceny nieruchomości hotelowej

czwartek-piątek, 23-24 kwietnia
6 marca 2020

Zakupy nieruchomości komercyjnych – przebieg transakcji i finansowanie zakupu

Czwartek, 21 maja 2020
6 marca 2020

Wycena maszyn i urządzeń. Wprowadzenie podstawowych pojęć, rodzajów wartości oraz praktyczne podejście do wyceny

Czwartek-piątek, 28-29 maja 2020
11 marca 2020

Informacje dotyczące planowanych szkoleń i warsztatów

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce i na świecie wirusa Covid-19 oraz rekomendacje władz państwowych, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego podjęła decyzję o przełożeniu warsztatów „Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym".

Informacje dotyczące pozostałych szkoleń i warsztatów będą podawane na naszej stronie.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
1 września 2020

Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Czwartek, 30 lipca 2020
1 września 2020

Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

Czwartek-piątek, 3-4 września 2020
1 września 2020

Wycena maszyn i urządzeń. Wprowadzenie podstawowych pojęć, rodzajów wartości oraz praktyczne podejście do wyceny

Czwartek-piątek, 1-2 października 2020
Czwartek-piątek, 12-13 listopada 2020
14 września 2020

Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

Czwartek-piątek, 15-16 października
14 września 2020

Metoda zysków – zajęcia warsztatowe z metody zysków na przykładzie nieruchomości hotelowej

Czwartek-piątek, 19-20 listopada