Warsztaty PIRM – metoda zysków w wycenie hoteli

WARSZTATY ODWOŁANE

 

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

Warsztaty – szkolenie

Metoda zysków w wycenie nieruchomości komercyjnych 

na przykładzie wyceny hotelu

 

Miejsce:                      Kazimierz Dolny – Hotel Kazimierzówka (www.kazimierzowka.pl)

Termin:                       14-15 listopada 2014 (rozpoczęcie 14 listopada godz. 10:00)

Wymiar szkolenia:      dwudniowe, 16 godzin lekcyjnych (2×8 godz.)

Prowadzący:         

  • Piotr Cegielski – doktor nauk ekonomicznych, rzeczoznawca majątkowy, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF).
    Rzeczoznawca majątkowy, posiadający polskie, amerykańskie (MAI) i brytyjskie (MRICS) uprawnienia oraz certyfikaty w zakresie wyceny nieruchomości. Autor wielu wycen, głównie nieruchomości komercyjnych oraz przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego. Autor i współautor szeregu artykułów z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz zasad analiz opłacalności inwestycji. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalności „Rynek nieruchomości” oraz „Bachelor & Master Studies in Finance”). Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, podkomisji ds. szacowania nieruchomości.

  • Piotr Walczyk – rzeczoznawca majątkowy
    Rzeczoznawca majątkowy -praktyk, zajmujący się rynkiem nieruchomości od ponad 20 lat. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych. Autor kilku tysięcy wycen, głównie nieruchomości komercyjnych, w tym hotelowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studiów podyplomowych w WSEiI.

Celem proponowanego szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie zasad interpretacji wyników finansowych, sposobów analizowania danych oraz nabycie przez uczestników szkolenia praktycznej umiejętności niezbędnych w wycenie nieruchomości komercyjnych, a w szczególności: ustalania poziomu popytu i podaży w kolejnych latach, prognozowania przychodów, kosztów i wydatków oraz dochodów i zysków w okresie trwania projektu inwestycyjnego.

Czytaj dalej Warsztaty PIRM – metoda zysków w wycenie hoteli

Warsztaty – Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zaprasza wszystkich rzeczoznawców majątkowych do uczestnictwa w warsztatach zawodowych pt.:

„Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”

 Na prośbę wielu zainteresowanych uczestników warsztaty będą odbywały się w dwóch miejscach: w Warszawie i we Wrocławiu – niezależnie o siebie. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania w przypadku gdy liczba uczestników w danym mieście będzie zbyt mała (zapisane osoby będą wówczas mogły wziąć udział w spotkaniu odbywającym się w drugim z miast).

Prowadzącym spotkania będzie Tomasz Kaczmarczyk – czynnie działający na rynku rzeczoznawca majątkowy, również z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania opinii jako biegły sądowy.

Czytaj dalej Warsztaty – Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Warsztaty – Operat, opinia czy ekspertyza, czyli kiedy nie musimy sporządzać dokumentu nazwanego operat szacunkowy

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zaprasza wszystkich rzeczoznawców majątkowych do uczestnictwa w warsztatach zawodowych pt.:

Operat, opinia czy ekspertyza, czyli kiedy nie musimy sporządzać dokumentu nazwanego „operat szacunkowy

Na prośbę wielu zainteresowanych uczestników warsztaty będą odbywały się w dwóch miejscach: w Warszawie i we Wrocławiu – niezależnie od siebie. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania w przypadku, gdy liczba uczestników w danym mieście będzie zbyt mała (zapisane osoby będą wówczas mogły wziąć udział w spotkaniu odbywającym się w drugim z miast). 

Prowadzącym spotkania (wprowadzającym w temat i moderatorem dyskusji) będzie Tomasz Kaczmarczyk – czynnie działający na rynku rzeczoznawca majątkowy, również z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania opinii jako biegły sądowy.

Czytaj dalej Warsztaty – Operat, opinia czy ekspertyza, czyli kiedy nie musimy sporządzać dokumentu nazwanego operat szacunkowy

Warsztaty – Ryzyko w świetle obowiązującego „standardu bankowego”

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zaprasza na warsztaty:
PODEJŚCIA DO OCENY I ANALIZY RYZYKA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE STANDARDU ZAWODOWEGO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCEGO WYCENY DLA ZABEZPIECZNIA WIERZYTELNOŚCI

Warsztaty odbędą się w dniu 11 lutego 2011 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 (budynek NOT), sala C.

Start godz. 11:00. Czas trwania – do wyczerpania pytań i sił uczestników.
Warsztaty poprowadzi dr Zbigniew Krysiak – adiunkt  Zakładu Zarządzania Ryzykiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Warsztaty zostaną zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia zawodowego.
Planowana tematyka warsztatów:
1. Specyfika wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności.
2. Wymagania wierzycieli w stosunku do rzeczoznawcy.
3. Czynniki kształtuące ryzyko wartości nieruchomości w przyszłości.
4. Przewidywanie zmian na rynku nieruchomości.
5. Metodoligia antycypowania zachowania się wartości nieruchomości zabezpieczających wierzytelność.
6. Ryzyko oceny nieruchomości przez inwestora.
7. Analiza i interpretacja ryzyka związanego z przedmiotem zabezpieczenia.
Koszt uczestnictwa wynosi:
– 149 zł dla członków PIRM
– 179 zł dla osób spoza PIRM

Zgłoszeń prosimy dokonywać wysyłając załączoną kartę na adres mailowy:  sekretariat@pirm.pl lub faxem na numer: 22 336 12 01

Informujemy, że liczba miejsc ze względu na warsztatowy charakter spotkania jest ograniczona! O kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat ceny uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.
Zapraszamy,
prezes i Rada PIRM

Relacja ze spotkania warsztatowego „Drogi szacowania przy drogach”

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych wraz z Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego, z inicjatywy Dariusza Szymanowskiego, zorganizowały i zaprosiły reprezentantów środowiska, do dyskusji o zasadach szacowania gruntów drogowych. W spotkaniu, za własne pieniądze, powodowani dążeniem do rzetelności, wzięli udział i dyskutowali: Marta Górska, Monika Kowal, Renata Maroszek, Jolanta Smolińska, Leszek Flis, Krzysztof Głębicki, Jarosław Łukaszuk, Zbyszek Niemczewski, Andrzej Piotrowski, Leszek Simienowicz, Witold Solski, Dariusz Szymanowski i Piotr Walczyk. Spotkaliśmy się w terminie zawodów narciarskich rzeczoznawców majątkowych co być może tłumaczy tak skromną liczebność uczestników. Pochopnym byłoby stwierdzenie, że środowisko nie jest zainteresowane szacowaniem gruntów zajętych bądź przeznaczonych pod drogi, bądź zaczyna wyrażać ambiwalentne stanowisko w powyższej kwestii. Oczywiście mając do dyspozycji, w piątek 28 stycznia 2011 roku, jedynie kilka godzin swobodnej wymiany poglądów nad problemami się jedynie prześlizgnęliśmy. Dalecy jesteśmy od traktowania poniższej notatki, noszącej charakter listu otwartego, jako jednobrzmiącego i uzgodnionego stanowiska czy myśląc na wyrost propozycji konstruktywnego rozwiązania. Oczywiście wypowiedź skonstruowana jest z zapisów rozmowy i fragmentów poszczególnych zdań i stanowisk przedstawianych pod rozwagę i uwzględnienie. Mamy jednakże głęboką wiarę i przekonanie, że Ministerstwo Infrastruktury w ramach zaproszenia do objęcia honorowym patronatem oraz prośby o wygłoszenie wystąpienia na sympozjum wyceny nieruchomości dla samorządu odniesie się i wyjaśni zasygnalizowane wątki. Odsyłam do witryny: www.swnds.pl

Czytaj dalej Relacja ze spotkania warsztatowego „Drogi szacowania przy drogach”