Drukuj

Wrocław staje się coraz droższym miastem

włącz . Opublikowano w Praktyka wyceny

Wrocław staje się coraz droższym miastem. W latach 2004-2005 średnia cena domu jednorodzinnego kształtowała się na poziomie ok. 350-400 tys. zł. Obecnie jest ona dwukrotnie wyższa.

Zobacz wszystkie pozycje
Nie jest przesadą stwierdzenie, że nowego domu na terenie miasta nie kupi się obecnie poniżej 1 mln. zł, podczas gdy w latach 2004-2005 najwyższe ceny nie przekraczały w zasadzie poziomu 800-900 tys.zł. Sytuacja taka jest spowodowana wzrostem cen gruntów, cen materiałów i robót budowlanych oraz niższą podażą przy skokowym wzroście popytu. W roku 2007 sytuacja ustabilizowała się, co widać po zmniejszonej liczbie transakcji praktycznie na terenie całego miasta, ceny jednak utrzymują się nadal na wysokim poziomie…”.

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Gdańsku


W okresie od kwietnia do końca czerwca dokonano badania  ofertowych cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Badania cen wykonano zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego. W analizie dokonano podziału ofert z uwagi na powierzchnię mieszkań dzieląc je na  4 grupy wg opisu poniżej. Różna ilość występujących dzielnic w poszczególnych wykresach wynika stąd, że ilość ofert na rynku była różna, nie zawsze wystarczająca do założeń wstępnych.


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…